KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ - Zápis 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Rychnov u Jablonce nad Nisou,
příspěvková organizace,Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace , Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou stanovil následující kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole budou přijaty děti s trvalým pobytem v Rychnově u Jablonce nad Nisou a v obci Pulečný, které dosáhnou k 1. 9. 2016 věku tří let.

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - v souladu s ustanovením
§ 34 odst. 4 školského zákona

2. Děti, které k 1. 9. 2016 dosáhnou tří let věku. V rámci tohoto kritéria budou přijímány děti od věkově starších.

V případě, že nedojde k naplnění kapacity MŠ (139 míst) může ředitel rozhodnout o přijetí dítěte, které dosáhne tří let věku k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku 2016/2017.

Termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání (zápis) stanovil ředitel ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou
po dohodě se zřizovatelem na 14. 4. 2016 v budově MŠ od 9.00 – 12.00 hodin a od 13.00 – 16.00 hodin

Žádost o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání lze zaslat i poštou do 14. 4. 2016.

Dokumenty potřebné k zápisu

1) Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
2) Potvrzení o očkování dle § 50 zákona č 258/2000 Sb. od obvodního pediatra
3) Cizinci, kteří nejsou občany státu EU mají přístup k předškolnímu vzdělávání za předpokladu, že na našem území vlastní oprávnění k pobytu delší než 90 dnů a předloží povolení k dlouhodobému pobytu – rezidentskou kartu.

Veškeré formuláře (žádost o přijetí, pročkování) jsou k vyzvednutí v budově mateřské školy.

Pro zájemce pořádá MŠ Den otevřených dveří dne 11. 4. 2016 od 9.00 hodin do 16.00 hodin.

V Rychnově u Jablonce n. N. 03. 03. 2016
Ing. Petr Sacher
ředitel ZŠ a MŠ