Výskyt hlodavců v MŠ

V jednom z oddělení MŠ došlo v uplynulých dnech k výskytu hlodavců na záchodech.
Ve spolupráci se zřizovatelem byla okamžitě kontaktována odborná firma, která opakovaně
provedla deratizační zásah proti hlodavcům a tato firma pravidelně monitoruje a vyhodnocuje situaci.

Po dohodě s KHS byla učiněna opatření, která nebrání provozu MŠ a neohrožuje zdraví dětí.
Důvod k přerušení provozu MŠ nebyl shledán.

V následujících dnech proběhne kontrolní šetření KHS o jehož výsledku budeme rodiče dětí informovat.

V Rychnově u Jablonce nad Nisou 2. 3. 2017
Ing. Petr Sacher
ředitel ZŠ a MŠ

Přílohy: