Turistický kroužek

TURISTICKÝ KROUŽEK:
Turistický kroužek pořádá výlety a s nimi spojené akce 1krát za měsíc - obvykle v polovině měsíce,většinou v sobotu. Akce a trasy jsou voleny s ohledem na počasí ( většinou za každého počasí ),dopravní dostupnost a možnosti dětí.O akci jsou rodiče informováni pomocí lístečků cca 3 dny předem. Uskutečněné akce jsou prezentovány na stránkách školy i ve Zpravodaji. Případní zájemci z řad rodičů jsou jako doprovod vítáni.
Mgr.H.Zemínová, Mgr. M. Bubeníková