Outdoorová učebna v Rychnově

Dne 7. 6. 2016 byl slavnostně zahájen provoz nové outdoorové učebny vedle budovy malé školy. Od rána se tu střídaly třídy na výstavě výrobků z odpadových materiálů, které vznikly v rámci celoroční Ekosoutěže. Každý obdržel drobnou sladkost, prohlédl si novou učebnu, vítězný hmyzí hotel třídy 4. A, mapu Rychnova se zakreslenými sběrnými nádobami i s místy černých skládek.

Po desáté hodině dorazili hosté z Nadace Preciosa, z KÚ Libereckého kraje, z odboru školství města Jablonec a samozřejmě pan starosta s panem tajemníkem MěÚ. Přítomni byli i oba zástupci ředitele pro ZŠ, zástupkyně ředitele pro MŠ, průběh malé slavnosti jistila paní školníková.

Ředitel školy poděkoval všem, díky kterým se celý projekt podařilo uskutečnit, pronesl krátkou veršovanou zdravici a předal hostům drobné upomínkové dárky. Následovala krátká kulturní vložka, kdy se pod novou střechou nesly tóny houslí a zazněl Vivaldi.

Pak se hostů ujali žáci 4. A a seznámili je se svým projektem hmyzího hotelu. Svého úkolu se zhostili vskutku bravurně a všichni dospělí hosté byli nadšeni. Nadšení je neopustilo ani ve školní jídelně, kde se paní kuchařky předvedly a oběd byl opravdu výtečný. Některým z hostů se již ani nechtělo zpět na svá pracoviště, jak dobře se v Rychnově měli.

I počasí se vydařilo a my všichni přejeme rychnovským žáčkům, aby se jim v nové učebně líbilo a dobře pracovalo.

Ing. Petr Sacher