Vánoční besídka v úterý 20.12.

Dne 20. 12. se uskuteční tradiční vánoční besídka tentokrát netradičně ve školních třídách. Děti a paní učitelky připravily krátká vystoupení, dílničky a malé pohoštění.  Toto vánoční setkání na „malé“ škole zahájí v půl páté pěvecký sboreček pod vedením paní vychovatelky Zdeny Fantyšové. Srdečně zveme všechny rodiče a další příbuzné.