Prázdninový provoz v MŠ

22 květen 2024

Organizace prázdninového provozu na školní rok 2023/2024

 

podle ustanovení vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, § 3, odst. 1) bude prázdninový provoz v mateřské škole Jablonec nad Nisou organizován takto:

 Prázdninový režim : 

Od 1. 7. do 31. 8. 2024 probíhá provoz v mateřské škole v prázdninovém režimu.

Na toto období stanovuje ředitel školy úplatu za vzdělávání ve výši 50,- Kč za jeden den.

Rodiče tak uhradí úplatu pouze za dny, na které bude dítě v MŠ přihlášeno.

 

!!!!!!!Úplata se hradí v hotovosti u třídních učitelek v MŠ do 20.6.2024.!!!!!!!!!!

 

Úplata za stravování se hradí tak jako celý školní rok.

 Při případné nepřítomnosti dítěte v době, na kterou bylo přihlášeno, se úplata za vzdělávání nevrací.

 Z důvodu psychohygieny dětí a z dalších objektivních důvodů (čerpání dovolených pedagogů, údržba a opravy budov, plánované rekonstrukce)

mohou mateřskou školu o prázdninách navštěvovat pouze děti, jejichž oba rodiče v této době prokazatelně pracují!!!

 

Provoz mateřské školy je přerušen v době od 15.7. do 18. 8. 2024.

 

 

                      Kateřina Ferfecká                                                                   Mgr. Marek Zikl

                zástupce ředitele pro MŠ                                                              ředitel ZŠ a MŠ

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990