Organizace prázdninového provozu na školní rok 2023/2024

 

podle ustanovení vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, § 3, odst. 1) bude prázdninový provoz v mateřské škole Jablonec nad Nisou organizován takto:

Vážené maminky, vaše dětičky Vás zvou v úterý 14.5. odpoledne od 14:30 do 16 hod na zahradu MŠ.

KRITÉRIA  PRO  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  DO  MŠ

                K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole budou přednostně přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy, který tvoří Rychnov u Jablonce nad Nisou a obec Pulečný, které dosáhnou k 31.8. 2024 věku tří let.

  1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona
  2. Dítě, které k 31. 8. 2024 dosáhne tří let věku.  V rámci tohoto kritéria budou přijímány děti od věkově starších.

Přijměte pozvání na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

Vážení rodiče a milé děti,

rádi bychom Vám popřáli krásné svátky, hodně pohody a klidu, zdraví a spokojenosti.

Do nového roku hodně úspěchů v osobním a rodinném životě i v práci a ve školce.

 

Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Rychnov

 

Kateřina Ferfecká

zástupce ředitele pro MŠ

 

Mgr. Marek Zikl 

ředitel ZŠ a MŠ Rychnov

 

Těšíme se na vás opět 3.1.2024

Strana 1 z 8

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990