Dokumenty

Parkour - upozornění

Vážení rodiče,

považujeme za naši povinnost upozornit Vás na nebezpečné chování některých dětí, především chlapců z 5. tříd, které propadly kouzlu parkouru. Hoši inspirováni svými vzory z youtube provozují  ve svém volném čase pouliční akrobacii na nejrůznějších místech Rychnova. Někdy je vídáme i v blízkém okolí školy. Přeskakují zídky, zábradlí (často z chodníku přímo do silnice),  přelézají ploty, skáčí z budov, běhají po střechách garáží i domů. Při těchto aktivitách nejen vnikají na soukromé pozemky a poškozují cizí majetek, ale především ohrožují své zdraví a životy.

Ve škole jsme je poučili a upozornili na možné následky, přesto se obracíme  ještě na Vás a prosíme Vás o důraznou domluvu a vysvětlení možných důsledků tohoto jejich hobby. Hlavní a právní zodpovědnost leží na Vás - rodičích.

O spolupráci jsme požádali i městskou policii, která nám bude nápomocná jak při osvětě (besedy ve škole), tak i při hlídkování na vybraných místech Rychnova, obzvláště v bezprostředním okolí školy. Kontaktovat ji budeme také vždy, když děti přistihneme při chování ohrožujícím jejich zdraví nebo cizí majetek.

Předpokládané akce mateřské školy ve školním roce 2017 - 2018 rozepsané do jednotlivých měsíců.

Naším školním vzdělávacím programem se snažíme dětem poskytnout bezpečné zázemí, vytvářet podmínky a prostředí pro rozvoj osobnosti každého jednotlivého dítěte, jeho začlenění do skupiny a rozvíjení jeho sociálních dovedností a prosociálních postojů.

Časová organizace činností naší školky. Příchod dětí do MŠ. Spontání činnost dětí. Indiviuální práce s dětmi. Osobní hygiena. Pohybové aktivity. Pitný a stravovací režim. Opočinek apod.

Seznamte se s řády naších školních jídelen, které jsou součástí organizačního řádu školy. Jsou zde pokyny k zajištění kázně žáků a dbají na dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků.

Strana 1 z 3

Nejnovější články

Oddělení Berušek mělo v říjnu 2017 velmi napilo. Podívejte se do naší fotogalerie, co vše jsme společně vytvořili.
Oddělení Koťátek mělo v říjnu 2017 velmi napilo. Podívejte se do naší fotogalerie, co vše jsme společně vytvořili.
Oddělení Žabiček mělo v říjnu 2017 opět velmi napilo. Podívejte se do naší fotogalerie, co vše jsme společně vytvořili.
Přírodovědná vycházka – 1.A V úterý 17. 10.2017 jsme byli na přírodovědné vycházce. Poznávali jsme přírodu na
STRAŠIDELNÝ DEN Abychom se ve školních lavicích také trochu pobavili (a postrašili), uspořádali jsme na malé škole
Nabídka kroužků realizovaných ZŠ je opět pestrá I v letošním roce nabídla základní škola svým žákům pestrývýběr
V úterý 19.10.2017 žáci druhých tříd podnikli vycházku na Pelíkovice. Za krásného počasí pozorovali podzimní přírodu,
I v novém školním roce 2017/2018 se každou středu (16 – 17, 17 – 18 hodin) schází 36členná atletická partička Cvrčků a
V povolebním čase měli žáci 8. třídy příležitost nahlédnout do zákulisních prostor české politiky. V pondělí 23. 10. se
V loňském roce jsme s dětmi sportovaly, a tak nás s Luckou napadlo, že bychom si děti mohly nejdříve vykrmit. Vznikl
Vážení rodiče, považujeme za naši povinnost upozornit Vás na nebezpečné chování některých dětí, především chlapců

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944