Dokumenty

Školní preventivní program

Úvod

Tento program je v souladu s dokumentem Strategie prevence sociálně patologických

jevů u dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy , jakož i s dalšími školskými dokumenty k této problematice ( Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR). Žáci i pedagogové mají možnost se s tímto programem seznámit a aktivně přispívat k realizaci a dalšímu rozšiřování jeho náplně.

Návrhy rozpočtu - hospodaření

Rozpočet  je základní finanční plán. Je součástí finančního plánu a pomáhá při plánování k dosažení finančních cílů.

Zde máte možnost nahlédnout do příloh s výhledem do budoucích let naší organizace podle jednotlivých položek ( ZŠ, MŠ, ŠJ).

 

Předpokládané akce mateřské školy ve školním roce 2017 - 2018 rozepsané do jednotlivých měsíců.

Naším školním vzdělávacím programem se snažíme dětem poskytnout bezpečné zázemí, vytvářet podmínky a prostředí pro rozvoj osobnosti každého jednotlivého dítěte, jeho začlenění do skupiny a rozvíjení jeho sociálních dovedností a prosociálních postojů.

Časová organizace činností naší školky. Příchod dětí do MŠ. Spontání činnost dětí. Indiviuální práce s dětmi. Osobní hygiena. Pohybové aktivity. Pitný a stravovací režim. Opočinek apod.

Strana 1 z 3

Nejnovější články

Dne 19. 6. 2018 se nejlepší žáci a žákyně z okresního kola zúčastnili krajského finále Atletického trojboje
V úterý 19. 6. žáci 3.B odjeli vlakem do Turnova, kde měli domluvenou exkurzi na hvězdárně. Počasí nám přálo a po
V červnu osmáci ověřovali své praktické dovednosti v podmínkách chemické laboratoře v Železném Brodě. Tématem
V úterý 12. června se obě šesté třídy vydaly na exkurzi do libereckého IQ PARKU. Díky pokusům děti poznávaly a
Na závěr své školní docházky na základní škole si deváťáci vyzkoušeli role učitelů. Rozdělili se do skupinek po
Dne 13. 6. 2018 se výběr žáků a žákyň z 1. až 5. ročníku zúčastnil okresního kola v Atletickém trojboji všestrannosti,
II. organizační změna ve školním roce 2018/2019 V důsledku stěhování žáků se počet dětí v současných pátých třídách
Seznamy nově přijatých dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019 naleznete v příloze. Schůzka rodičů přijatých
Organizační změna ve školním roce 2018 / 2019 V následujícím školním roce budou od září spojeny třídy 6. A a 6. B do
V pondělí 7. května pořádala naše škola ve spolupráci s TJ LIAZ 2. ročník Rychnovského atletického školního trojboje
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2018 MATEŘSKÁ ŠKOLA Rychnov u Jablonce nad Nisou 2.7.2018    -  13.7.2018 prázdninový provoz

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944