Školní preventivní program

16 březen 2018

Úvod

Tento program je v souladu s dokumentem Strategie prevence sociálně patologických

jevů u dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy , jakož i s dalšími školskými dokumenty k této problematice ( Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR). Žáci i pedagogové mají možnost se s tímto programem seznámit a aktivně přispívat k realizaci a dalšímu rozšiřování jeho náplně.

Jsme si vědomi toho, že samotná existence kvalitního programu, bez každodenní práce všech pedagogů při vzdělávacích a výchovných aktivitách, by neměla smysl.

Bez účasti celé školy nejsou žádné změny a rozvoj reálně dosažitelné a trvale udržitelné. Škola, kde žáci soutěží v reprodukci znalostí, jsou vedeni pouze ke kázni, ale tím současně i k nesamostatnosti, kde není rozvíjena jejich tvořivost a sociální dovednosti, představuje výrazně rizikové prostředí pro iniciaci nebo rozvoj společensky nežádoucích jevů. Přinášíme tímto tedy podněty a inspiraci . Jen tak se mohou postupně zlepšovat podmínky (změna činností, procesů a prostředí), které mohou přispět k naplnění strategických cílů MŠMT.

 

Nejnovější články

Dne 19. 6. 2018 se nejlepší žáci a žákyně z okresního kola zúčastnili krajského finále Atletického trojboje
V úterý 19. 6. žáci 3.B odjeli vlakem do Turnova, kde měli domluvenou exkurzi na hvězdárně. Počasí nám přálo a po
V červnu osmáci ověřovali své praktické dovednosti v podmínkách chemické laboratoře v Železném Brodě. Tématem
V úterý 12. června se obě šesté třídy vydaly na exkurzi do libereckého IQ PARKU. Díky pokusům děti poznávaly a
Na závěr své školní docházky na základní škole si deváťáci vyzkoušeli role učitelů. Rozdělili se do skupinek po
Dne 13. 6. 2018 se výběr žáků a žákyň z 1. až 5. ročníku zúčastnil okresního kola v Atletickém trojboji všestrannosti,
II. organizační změna ve školním roce 2018/2019 V důsledku stěhování žáků se počet dětí v současných pátých třídách
Seznamy nově přijatých dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019 naleznete v příloze. Schůzka rodičů přijatých
Organizační změna ve školním roce 2018 / 2019 V následujícím školním roce budou od září spojeny třídy 6. A a 6. B do
V pondělí 7. května pořádala naše škola ve spolupráci s TJ LIAZ 2. ročník Rychnovského atletického školního trojboje
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2018 MATEŘSKÁ ŠKOLA Rychnov u Jablonce nad Nisou 2.7.2018    -  13.7.2018 prázdninový provoz

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944