Úhrada stravného

15 červen 2023

ÚHRADA STRAVNÉHO

Vážení rodiče a vážení strávníci, pro ty z vás, kteří budou využívat služeb naší školní jídelny, zasílám instrukce ohledně platby stravného:

STRAVNÉ se hradí formou INKASA to vždy měsíc PŘEDEM.

Co je INKASO?

INKASO je jeden z nástrojů platebního styku. Věřitel (škola) si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (rodič). Když zřizujete inkaso, tak si určíte, na jaký účet budou peníze chodit, jak často (tedy např. měsíčně, čtvrtletně, ročně), ale neurčujete konkrétní částku – napíšete jen nejvyšší možný limit, který může být z vašeho účtu pokaždé stržen. Protistrana si tak částku strhává sama, jednou jde o vyšší částku a jednou třeba o nižší – a vy už se o danou transakci nemusíte vůbec zajímat.

Zřízení na pobočce

Ať už máte internetové bankovnictví či ne, tak pokud si nejste jisti, jak se inkaso zřizuje, zajděte na pobočku vaší banky a požádejte tam o pomoc. Pracovník banky vám dle vašich instrukcí inkaso založí a peníze budou moci odcházet podle pravidel, která si smluvíte s protistranou. Nemusíte se o nic starat a děsit se, že jste při zřizování někde udělali chybu a částka se náhodou nestrhne.

Zřízení v internetbankingu

Spousta lidí funguje výhradně online. Což znamená, že mají internetbanking či smartbanking. Potřebují-li tedy zřídit inkaso, nemusejí fyzicky chodit do banky, stačí jim jen  přihlásit se pomocí svého uživatelského jména a hesla na svůj bankovní účet a tam si v menu najít a zvolit položku ,,zřídit inkaso“. 

Každá banka má možnost zřízení inkasa někde trochu jinde ve svém internetbankingu , proto vám zde žádný konkrétně  platný návod dát nemůžeme.

Ale není těžké tuto možnost nalézt, jen si pročtěte menu s možnostmi plateb.

Když zřizujete inkaso v internetbankingu, musíte už předem znát údaje od protistrany, která si od vás chce peníze strhávat. Ve formuláři, který se vám otevře, totiž musíte vypsat číslo účtu, kód banky zřizující daný účet, limitní částku (tedy maximum, které vám může být v jednu chvíli strhnuto), od kdy má být strhávání zahájeno a frekvenci plateb (ta záleží na vaší dohodě s protistranou). Pak příkaz ke zřízení inkasa odešlete do banky, která to po vás může chtít potvrdit pomocí kódu zaslaného SMS zprávou na vaše telefonní číslo. A je hotovo, víc se už o danou platbu nemusíte starat.

Ještě bychom chtěli upozornit, že pokud nebude dostatek finančních prostředků na vašem účtu ve chvíli, kdy bude odcházet platba, nebudou vašemu dítěti obědy nahrány na jídelní portál, tudíž nebude mít na oběd nárok.

DBEJTE PROSÍM NA SPRÁVNOST ÚDAJŮ A NEZAPOMÍNEJTE HLÁSIT VEŠKERÉ ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE STRAVOVÁNÍ! POKUD MÁME U STRÁVNÍKA V NAŠEM SYSTÉMU UVEDENO JINÉ ČÍSLO ÚČTU, NEŽ ZE KTERÉHO ODCHÁZÍ PLATBA, NELZE PLATBU PŘIŘADIT!

 

Příklad tabulky na založení inkasa v internetovém bankovnictví FIO banky:

Z účtu: Váš účet, ze kterého se bude každý měsíc strhávat platba a to nejpozději do 18. dne v měsíci

Číslo účtu inkasujícího: účet školy 35-963824379

Kód banky: 0800

Limit: minimální limit - 1000,- Kč na jednoho strávníka (doporučení)

 Měna: CZK

Platnost od: datum, od kdy Vám může být platba stržena. Datum uvádějte nejlépe kolem 15. v měsíci

Datum platnosti: pokud možno ,,neomezeně“. Jinak tak, aby Vám to stačilo na školní docházku Vašeho dítěte

Jak často můžete inkasovat: měsíčně

Variabilní symbol:  NEZADÁVAT !!!

Poznámka: nevyplňuje se  

Kliknete na  ,,odeslat“ a potvrdíte kódem.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990