Mateřská škola

Vážení rodiče, v pondělí 3.5. se opět a konečně otevírají všechna oddělení naší mateřské školy. Skutečně všechna oddělení, vracíme se do normálního provozu, bez testování dětí!!! Jupí!

Pro velký úspěch "sportovní školičky" u dětí i u vás rodičů, nabízíme ve spolupráci se Školou sportu SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY DĚTÍ ve věku 5-10 let.

Vážení rodiče,

od pondělí 12.4. se otevírají dvě skupiny pro předškolní děti a to ve třídě Berušek a Koťátek. Tyto děti jsou přihlášené ke stravování, v případě, že nebudete navštěvovat MŠ, odhlašte si stravu!!! Provoz obou skupin je od 6:30 do 16:30.

Přítomnost dítěte v MŠ je podmíněna účastí na pravidelném testování.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace stanovil následující kritéria,

podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání

KRITÉRIA  PRO  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  DO  MŠ

               K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole budou přednostně přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy, který tvoří Rychnov u Jablonce nad Nisou a obec Pulečný, které dosáhnou k 31.8. 2021 věku tří let.

  1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření (s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod): 

Strana 1 z 18

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990