PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ

02 červen 2020

Organizace prázdninového provozu na školní rok 2019/2020

 

podle ustanovení vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, § 3, odst. 1) bude prázdninový provoz v mateřské škole Jablonec nad Nisou organizován takto:

 Prázdninový režim :

  1. Od 1. 7. do 31. 8. 2020 probíhá provoz v mateřské škole v prázdninovém režimu. Na toto období stanovuje ředitel školy úplatu za vzdělávání ve výši 20,- Kč za jeden den. Rodiče tak uhradí úplatu pouze za dny, na které bude dítě v MŠ přihlášeno. Úplata se hradí v mateřské škole do 24.6.2020. Úplata za stravování se hradí na číslo účtu školní jídelny (tak jako celý školní rok)

 

  1. Při případné nepřítomnosti dítěte v době, na kterou bylo přihlášeno, se úplata za vzdělávání nevrací.

 

  1. Z důvodu psychohygieny dětí a z dalších objektivních důvodů (čerpání dovolených pedagogů, údržba a opravy budov, plánované rekonstrukce) mohou mateřskou školu o prázdninách navštěvovat pouze děti, jejichž oba rodiče v této době prokazatelně pracují.

 

 

Provoz mateřské školy je přerušen v době od 13.7. do 16. 8. 2020.

 

                      Kateřina Ferfecká                                                                  Mgr. Marek Zikl

                     vedoucí učitelka MŠ                                                                ředitel ZŠ a MŠ

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944