Zápis do mateřské školy

20 březen 2023

Zveme Vás k zápisu do MŠ ...

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Rychnov u Jablonce nad Nisou, p. o. stanovil následující kritéria podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání

KRITÉRIA  PRO  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  DO  MŠ

                K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole budou přednostně přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy, který tvoří Rychnov u Jablonce nad Nisou a obec Pulečný, které dosáhnou k 31.8. 2023 věku tří let.

  1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona

 

  1. Dítě, které k 31. 8. 2023 dosáhne tří let věku. V rámci tohoto kritéria budou přijímány děti od věkově starších.

V případě, že nedojde k naplnění kapacity MŠ, může ředitel rozhodnout o přijetí dítěte, které dosáhne tří let věku k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku 2023/2024.

Zákonný zástupce předem provede elektronickou registraci k zápisu svého dítěte. Odkaz k registraci (přihláška k zápisu) bude dostupný na webových stránkách školy www.zsrych.cz od 4.4. do 3.5.2023 Termín zápisu (podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání) stanovil ředitel ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou po dohodě se zřizovatelem na

  1. 5. 2023 v budově MŠ (třída žabiček) od 9.00 – 11.00 a od 12.30 – 16:00 hod

Odkaz k registraci zde:  https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsrych/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5065

 

Dokumenty potřebné k zápisu

                1)            Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte

                2)            Potvrzení o očkování dle § 50 zákona č 258/2000 Sb. od obvodního pediatra a žádost o přijetí do MŠ (viz příloha)

             

V Rychnově u Jablonce n. N. 20.3.2023                                                               

Mgr. Marek Zikl

ředitel  ZŠ a MŠ

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990