Ve čtvrtek 2. června se uskutečnil pátý ročník tradičního atletického závodu naší školy – RAŠTu (Rychnovského atletického školního trojboje). Letos nám vyšlo i skvělé počasí. 

V úterý 17. 5. proběhl v 5.A a 8.A projektový den zaměřený na robotiku. Ta je ve stále větší míře součástí našich životů a úkolem dnešních škol je připravit žáky na život i v tomto ohledu. Naše škola se připravuje na změnu obsahu učebního předmětu Informatika od příštího školního roku. Pro první ukázku budoucích možností jsme se spojili s odborníkem Mgr. Martinem Gembecem, který je vedoucím digitálního centra Elixír do škol a robotice ve školách se již několik let věnuje.

V naší škole máme pro žáky zakoupeny nejnovější robotické stavebnice VEX GO a VEX IQ. VEX GO jsou vhodné především pro žáky od 8 do 11 let, VEX IQ pro ty starší.

Pro vaši představu, jak projektový den vypadal, podrobněji i popíšu jeho realizaci v páté třídě:

Dne 18. 5. 2022 se výběr dívek a chlapců 4. – 5. ročníků zúčastnil okresního finále v přehazované, které se uskutečnilo v Městské sportovní hale v Jablonci nad Nisou. Utkání se hrálo na dva sety. K zahajovacímu zápasu žáci nastoupili proti ZŠ Pelechovská Železný Brod a prohráli 6:15 a 3:15, na sety 0:2.

V pátek 22. 4. se sešly obě páté třídy na společné dvouhodinovce tělesné výchovy. Na programu byl turnaj ve vybíjené, který si vyžádali žáci na školním parlamentu. Děti se rozdělily na tři družstva – každá třída si vytvořila reprezentační družstvo složené z 6 kluků a 4 holek. Zbylí žáci dali dohromady smíšené družstvo. První zápas hrálo smíšené družstvo proti 5.A. Po dlouhém boji 5.A vyhrála. Následovalo utkání smíšeného družstva proti 5. B, smíšené družstvo bylo již unavené, takže poměrně rychle podlehlo 5.B. Závěrečný zápas 5.A proti 5.B byl napínavý, ale unavená 5.B do toho vložila vše a 5.A jí podlehla. Výhercem se stala 5. B se dvěma výhrami. Sláva vítězům, čest poraženým.

Zuzana Mužáková a Radka Houfková

Konečně nám situace dovoluje podnikat výlety a pořádat různé akce. V 5. A jsme se rozhodli pro přespání ve škole. Termín jsem zvolili v týdnu před Velikonocemi (z 11. na 12. dubna). Rodiče s dopomocí dětí napekli a nasmažili dobrůtky, tímto jim posíláme velké DÍKY. Jídlo i pitný režim splnily nadmíru naše očekávání. Před bohatou večeří si třída uspořádala třídnickou hodinu trochu jinak. Její náplní byly hry, pracovní list a povídání si v jiném časovém rozložení, než jsme běžně zvyklí. Po velké večeři jsme se postupně připravili na spaní, pustili si film, u kterého jsme ještě poslední místo v bříšku doplnili slanými mlskami. Po filmu následovala hygiena a noc ve spacáku na tvrdé podlaze. Žáci byli rozlámaní a unavení, ale po výtečné snídani si celou akci chválili. 

Mgr. Zuzana Mužáková

Páťáci se před velikonočními prázdninami vydali na výlet do botanické zahrady v Liberci. Ve středu 13. 4. jsme se vlakem vypravili do Liberce. Z nádraží jsme se pak tramvají přesunuli k botanické zahradě. Ač ještě není období rozkvetlých zahrad, tak narcisy i některé druhy rozkvetlých keřů a skalek nás uvítaly již ve vchodové zahradě. Uvnitř nás překvapila nádherná expozice orchidejí, kaktusů, kamélií, azalek i dozrávajících citrusů. Líbilo se nám také podmořské akvárium a voliéra s papoušky. Respekt u nás vzbudil kajman. Z botanické zahrady jsme byli nadšení.

Z. Mužáková a H. Kočová

Po covidové pauze se naše škola opět zaregistrovala do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Postupně od začátku dubna se třídy naší školy zaměřují na jednotlivé rychnovské lokality, aby po zimě uklidily. My jsme se třídou uklízeli na náměstí, postupně kolem Besedy, směrem k viaduktu a zpět ke středisku. Dokonce jsme našli i rozbité boby na autobusové zastávce. Sesbírali jsme tři pytle odpadu jen za naši třídu. Mnohdy se odpad válí jen kousek od koše. Je strašné, jak někteří lidé nejsou schopni odhodit odpadky, kam patří.

Lucie Weissová, žákyně 5.A

Ve čtvrtek 7. dubna navštívila třída 5. A rychnovskou knihovnu. Paní Štěpánka Veberová nám vysvětlila, co kniha oficiálně je, z čeho se skládá. Poté nás provedla po knihovně a ukázala nám, kde co je a jak se v knihovně orientovat. Pak jsme se rozdělili do tří skupin, každá skupina dostala jméno spisovatele a knihy a společně jsme knihu vyhledali. Netrvalo dlouho a všechny skupiny knihu správně našly. Dále jsme měli najít knihu, která by se podle nás mohla líbit naší paní učitelce. Také knihu pro paní učitelku jsme našli všichni dobře, paní knihovnice byla překvapená, jak paní učitelku vnímáme, když nám vypráví, co má ráda. V závěru jsme si vyrobili barevné záložky, prolistovali knihy, popovídali individuálně s paní knihovnicí a rozloučili se. V knihovně se všem líbilo, i těm, co knihy zrovna nemusí. 

Lucie Weissová, žákyně 5.A

Poprvé naše škola pracuje s 3D pery. Žáci 5.A si ve středu 6. 4. během hodiny pracovních činností vyrobili šablony (nakreslili na papír jednoduché kresby, tvary), které poté obtahovali pomocí 3D pera. Roztaveným barevným drátkem píšete/malujete po obrysu šablony a výslednou natavenou kresbu pak z papíru sloupnete. Bylo to skvělé, všechny nás to bavilo a vyrobili jsme si každý svůj jednoduchý 2D výrobek. Někteří se již odvážili udělat 3D výrobek - krychli. Těším se, až si příště také vyzkouším vyrobit něco těžšího. 

Lucie Weissová, žákyně 5. A

Ve dnech 2. a 3. února za námi přijelo sférické kino. V tělocvičně školy rozprostřelo svoji velkou kupoli a v ní se postupně vystřídaly všechny třídy 1. stupně. Pouze 1. B, která byla zdecimovaná covidem, o představení přišla. Ostatní třídy si vybraly film podle svého zájmu a přenesly se do jiného světa, většina z nich do vesmíru.

Strana 1 z 2

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990