Základní škola

Vážení rodiče,
 teprve dnes škola dostala oficiální informaci o bezrotačním návratu dětí do škol v Libereckém kraji. V pondělí 17. 5. tedy do školy nastoupí všechny děti. Stravování ve školní jídelně budou mít automaticky zajištěné všichni žáci registrovaní ve školním stravování.

Vážení rodiče,

chtěli bychom poděkovat všem respondentům za vyplnění dotazníku k distanční výuce. Celkem na dotazník odpovědělo 214 rodičů. Vážíme si vašich názorů i připomínek.

Vaše odpovědi zpracované do grafů najdete v tabulce.

Informace o zápisu do 1.třídy na školní rok 2021/2022

V řádném termínu zápisu jsme obdrželi 35 podaných přihlášek.

V dubnu jsme se dočkali - sice se jedná pouze o žáky I. stupně, ale i tak je to potěšující. Stanovené podmínky jsou jasné. Liché týdny chodí do školy třídy A, sudé týdny třídy B. Této střídavé prezenční výuce se říká rotační a je podmíněna testováním dospělých i žáků 2x týdně, které probíhá v pondělí a ve čtvrtek ráno. Každá paní učitelka má v době testování k ruce ještě asistentku pro výpomoc, ale samotné testy si provádějí děti samy. A zvládají to dobře, obavy ze stresu a zátěže dětí se nepotvrdily. V době, kdy vzniká tento článek, testy na naší škole ještě neodhalily žádného pozitivního žáka. Snad to tak bude i nadále. 

Vážení rodiče,
čtvrteční rozhodnutí vlády umožňuje v Libereckém kraji od pondělí  3. 5. 2021 rotační prezenční výuku i žákům 2. stupně ZŠ. Osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně je dle rozhodnutí MŠMT umožněna za podmínky, že se v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. Na naší ZŠ se budou žáci od 3. 5. 2021 vzdělávat v tomto režimu:

Strana 1 z 37

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990