Základní škola

Zápis do 1. třídy

p r o b ě h n e

ve středu dne 7. dubna 2021

od 15.00 do 17.30 hodin

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku, k povinné školní docházce.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky, musí rovněž přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky.

 https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsrych/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3362

Zákonný zástupce provede elektronickou registraci k zápisu svého dítěte k plnění povinné školní docházky. Odkaz k registraci (přihláška k zápisu) bude dostupný na webových stránkách školy  www.zsrych.cz od 6. 3. 2021 do 6. 4. 2021

 

K zápisu zákonný zástupce přinese tyto dokumenty:

 

  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formulář v příloze)
  • Doklad totožnosti dítěte – rodný list
  • Doklad totožnosti zákonného zástupce – občanský průkaz

 

Při žádosti o odklad jsou potřebné stejné dokumenty jako pro zápis k základnímu vzdělávání kromě Žádosti o přijetí. Místo ní zákonný zástupce vyplní Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení na webu www.zsrych.cz) a přiloží doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa.

 29.3. 2021 budou na webových stránkách školy zveřejněny další informace k zápisu

(podle aktuální epidemiologické situace)

 

Další informace k zápisu na mobilním čísle: 604 203 451

Informace pro děti s odkladem na mobilním čísle: 603 576 749

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

Letošní únor byl bohatý na sněhovou nadílku. Ti, co měli hrabla v ruce, sníh možná i proklínali, ale nám ve škole se to moc líbilo. Obzvlášť dětem, které o přestávkách a v družině nadšeně ježdíkovaly, bobovaly, klouzaly se z jakéhokoliv svahu či stráně po zadku, předku i jiných částech těla, stavěly sněhuláky, bunkry, hrady...Zkrátka jsme si užívali sněhové radovánky a utužovali (i otužovali) své zdraví, které, jak to tak vypadá, budeme velmi potřebovat.

Leden se ve školní družině nesl v duchu zimních radovánek. Děti stavěly sněhuláky a jezdily na bobech a ježdících. Doufáme, že nám sníh dlouho vydrží.

Zdena Fantyšová, vychovatelka ŠD

Foto: Renata Štekerová a Lucie Krouzová

 

Je zima, sněží. Konečně nastal všemi dětmi očekávaný čas zimních radovánek. Bobování, sáňkování, stavění sněhuláků - to vše k dětským zimním hrám patří. Nastal ale také drsný čas pro volně žijící zvířata, především pro ptáčky. Na téma život zvířat v zimě a jejich přikrmování diskutovali žáci 2.A v hodinách prvouky. Rozhodli se, že zvířátkům pomohou a podle návodu vyrobí jednoduché krmítko pro ptáčky. 

Strana 1 z 49

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990