Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k velké absenci mezi pedagogy již nejsme schopni zajistit prezenční výuku. 

2.stupeň přechází od středy 19. 1. do  pátku 28. 1. na distanční výuku. Ta bude zajištěna v omezeném rozsahu, dle zdravotních možností jednotlivých vyučujících. Sledujte prosím informace v Google učebnách.

Děti na distanční výuce (pokud nejsou v karanténě) si mohou chodit pro obědy v době od 11:00 - 11:45 hod. Pokud o oběd nemáte zájem, je nutné ho odhlásit u vedoucí školní jídelny.

1. stupeň nadále chodí do školy prezenčně.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Dle mimořádného opatření MZ testování žáků ve školách v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 bude probíhat 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Od 17. ledna 2022 se testuje 1x týdně - každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu
pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li
dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho
příchodu.

I v novém roce 2022 spolupracujeme s laboratoří SPADIA. V případě, že výsledek preventivního antigenního testu je pozitivní, žák se ihned podrobí konfirmačnímu RT-PCR testu, který předáme laboratoři.

Zákonný zástupce je povinnen pozitivně otestovaného žáka ve škole bezodkladně vyzvednout a škole povinně nahlásit výsledek RT-PCR testu.

V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu se škola neprodleně spojí s KHS.

 

Školní prosinec je rychlý, plný dětského těšení na Ježíška a na Vánoce vůbec. Ani letošní, poznamenaný covidem, nebyl výjimkou. Ale jedna změna tu přece jen byla. Nutnost neustále reagovat na vývoj situace. Některé třídy se ocitaly v karanténě, některé se postupně z karantény vracely. Zde probíhala distanční výuka, kterou už máme nacvičenou a to, co bylo před pár měsíci velkou výzvou, je dnes již rutinou. Jsou tu nicméně výzvy nové. Jednou z nich je hybridní výuka, která nás již také neminula. Realizuje se ve třídách, kde část žáků je ve škole a část doma v karanténě. Znamená to, že učitel se musí zároveň věnovat oběma skupinám - dětem ve třídě i on-line připojeným. Zajisté vás nepřekvapí, že tento systém je pro pedagoga na přípravu a realizaci velmi náročný. Častokrát si vzpomeneme na lehce obměněná slova klasika: “Tento způsob výuky zdá se mi poněkud nešťastný.” Ale pokud všichni spolupracují, dá se to zvládnout. Je potřeba kázeň žáků ve třídě, technická vybavenost a ukázněnost on-line připojených a dobrá vůle všech zúčastněných. Z mého pohledu to už je veliké pedagogické čarování, hlavně když nefunguje signál nebo cokoliv!

Ředitelské volno

Vzhledem ke složité personální situaci, v níž se škola momentálně nachází, vyhlašuji ve dnech 21. 12. a  22. 12. ředitelské volno.

Na ředitelské volno navazují  od 23. 12. do 2. 1. vánoční prázdniny.

Důvodem ředitelského volna je značná absence pedagogů v souvislosti s onemocněním Covid 19 či karanténou. 

 

V pondělí 20. 12. proběhne ráno testování žáků (antigenními testy), následně výuka a vánoční besídky. Podrobnější informace k tomuto dni se dozvíte od třídních učitelů.

Klidné, pohodové Vánoce a pevné zdraví

Ředitel ZŠ a MŠ 

Mgr. Marek Zikl

Stejně jako v minulém roce se i letos žáci z 8.B zapojili do projektu s názvem "Ježíškova vnoučata". Tentokrát obdarovali pana Jiřího z DS Napajedla, který si přál balíček s kosmetikou. Děti mezi sebou vybraly pěknou částku, za niž pořídily kromě kosmetiky také vánoční sladkosti. Do balíčku přidaly i pohlednici s přáním krásného prožití Vánoc. Věříme, že tento malý dárek udělá panu Jiřímu radost. 

Eva Lancová a 8.B

Strana 1 z 25

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990