Základní škola

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků na období 2021 - 2024

Ředitel ZŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou, Školní 488, Rychnov u Jablonce nad Nisou vyhlašuje volby do školské rady z řad zákonných zástupců na období 2021 - 2024.

1. V termínu od 24.9.2021 do 10.10.2021 budou přijímány návrhy na kandidátů z řad zákonných zástupců. Návrh na kandidáta může být podán oprávněnou osobou emailem - vyplněným kandidátním lístkem na adresu ředitele školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Dne 10.10.2021 bude ukončeno přijímání návrhů na kandidáty na členy školské rady z řad rodičů a jejich seznam bude do tří dnů zveřejněn na webových stránkách školy.

3. Od 25.10.2021 do 26.10.2021 proběhnou volby formou online hlasování. Rodiče, kteří nemají online přístup si mohou v tomto termínu vyzvednout hlasovací lístky a obálky v ředitelně školy. Zde taky své hlasy v zalepené obállce odevzdají nejpozději 26.10.2021 do 15:00 hodin.

4. Výsledky budou zveřejněny v pondělí 1.11.2021 na webových stránkách školy.

 

Ve dnech 13. a 14. září proběhly harmonizační dny 6.A. Pondělí strávili šesťáci s třídním učitelem pobytem v přírodě. Ráno jsme začali společnou snídaní ve třídě a pak následoval výlet na Rádlo, cestou jsme se zastavili na lesním koupališti. Někteří žáci si – úspěšně - zkusili překonání rychnovské fošny přes koupaliště.

Třída 6. B v září prožila dva dny plné aktivit za účelem stmelení kolektivu, seznámení se s novou třídní paní učitelkou a paní asistentkou, se kterou nyní budou trávit mnoho času během vyučování.

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Jedná se o aktivitu, která slouží primárně pro doplnění vzdělávacích ztrát způsobených distanční výukou v hlavních předmětech a je určen především pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Rozhodnutí o poskytnutí podpory v podobě doučování a výběr žáků je v kompetenci ředitele školy.

Naše škola bude doučování žáků realizovat od 27. 9. do 20.12. 2021

Bližší informace obdržíte od třídních učitelů nebo učitelů konkrétních předmětů.

Naše škola se zapojila do projektu podporovaném Ministerstvem školství a tělovýchovy Desatero pro primární prevenci.

Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů a je navržen tak, aby jej bylo možné využít i v případě distanční
výuky.
Jedná se  o edukativní program určený pro žáky druhého stupně ZŠ, který se zabývá klíčovými tématy primární prevence:

Užívání tabákových výrobků s názvem: Nekouřit je COOL!
Stalkingu s názvem: Umět se bránit je COOL!
Týrání a zneužívání dětí s názvem: Nebýt obětí je COOL!
Užívání návykových látek s názvem: Neexperimentovat je COOL!
Domácího násilí s názvem: Zastavit domácí násilí je COOL!
Alkoholismu s názvem: Nezačít je COOL!
Šikany s názvem: Postavit se šikaně je COOL!
Poruchy příjmu potravy s názvem: Přijmout se je COOL!
Sebepoškozování s názvem: Přijmout pomoc je COOL!
Nelátkových závislostí s názvem: Nebýt závislý je COOL!
Strana 1 z 45

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990