Základní škola

V prvních zářijových dnech se uskutečnily harmonizační kurzy našich šesťáků, pro které se s přechodem na 2. stupeň mění nejen prostředí, ale především třídní učitel. Novinkou jsou také mnohé předměty – fyzika, dějepis, občanská výchova... A právě tzv. „harmonizák“ má dětem nástup do školních lavic zpříjemnit a snad i usnadnit.

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

20.9.2020

Potvrzený jedinec v 8.třídě - 19.9., rodinný kontakt. Naposledy ve škole ve středu 16.9.2020

Karanténa celé 8. třídy umístěné v objektu Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Všichni žáci podstoupí odběry, které proběhnou v týdnu od 21.9.-25.9.2020 - vše řídí hygienická stanice Libereckého kraje.

Pravděpodobný návrat žáků do školy je v úterý 29.9.2020

 21.9.2020

Testování proběhne v úterý 22.9.2020 před budovou naší  školy, odběrovým týmem ZZS LK, a to v 10:00.

Na odběr se žáci dostaví  v roušce, s kartičkou pojištěnce – prosím nevytvářet hloučky, aby nedocházelo k dalšímu šíření. 

Konec karantény se odvíjí od toho, zda se v kolektivu třídy objeví další pozitivní osoby. O tom, zda proběhne ještě další testování na konci karantény se dozvíte od hygieny.  

Karanténa se týká pouze žáků, nikoliv rodinných příslušníků. Je však vhodné, aby se žáci v rámci domácnosti snažili co nejvíce izolovat a  při přímém kontaktu s rodiči používali i doma roušku.

23.9.2020

Všechny provedené odběry negativní. Další postup dle HKS.

24.9.202

KHS nařídila druhý odběr.

Testování proběhne v párek 25.9.2020 pod budovou naší  školy (U Hada), odběrovým týmem ZZS LK, a to v 09:30.

Na odběr se žáci dostaví  v roušce, s kartičkou pojištěnce – prosím nevytvářet hloučky, aby nedocházelo k dalšímu šíření. 

27.9.2020

Všechny děti v 8.třídě jsou negativní. Potvrzeno hygienickou krajskou stanicí.

V úterý 29.9.2020 se vracejí zpět do školních lavic a zařadí se do běžné školní výuky.

Vedení školy a zřizovatel město Rychnov u Jablonce n.N.

Seznamuje veřejnost s architektonickou studií - stavební úpravy záklaní školy budovy II. stupně.

V důsledku neustálemu vzrůstu počtu obyvatel v Rychnově u Jablonce nad Nisou, tedy i počtu dětí v základní škole,

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V návaznosti na výše uvedené změnyk nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí:

Třída 5. A se v loňském školním roce účastnila programu Abeceda peněz pod záštitou České spořitelny. Vydělané peníze jsme se rozhodli využít pro několikadenní třídní výlet. Bohužel jarní měsíce s karanténou nám neumožnily tuto akci podniknout, ale my jsme se nezalekli a počkali si.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944