Základní škola

Ve středu 3. 6. zavítal do Rychnova a také do naší školy hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Doprovod mu dělal starosta Rychnova Tomáš Levinský. Milé uvítání jim připravily děti ze 3. B se svou třídní učitelkou Stanislavou Příhonskou. Poté delegaci pan ředitel provedl po škole a předestřel budoucí plány. Vzhledem k tomu, že počet žáků školy se neustále zvyšuje a škola se potýká s nedostatkem prostoru, chystá se v nejbližších letech přístavba na velké škole. Již o letošních prázdninách proběhne rekonstrukce kuchyně. 

Mgr. Marta Mrázková

ATLETIKA HROU POŘÁDÁ LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Informace o výuce na 2. stupni od 8. 6. 2020

 Vážení rodiče, milí žáci,

od 8. 6. 2020 se mohou žáci 2. stupně účastnit prezenční výuky ve formě konzultačních hodin.

Od září roku 2019 je naše škola zapojena do projektu Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti. Projekt je primárně zaměřen na učitele a zvyšování jejich povědomí o metodách, které u žáků rozvíjejí čtenářskou gramotnost. Tento pojem zahrnuje nejen aktivní čtenářství dětí, ale celou škálu obecných čtenářských dovedností, bez nichž se žáci a studenti při porozumění textu neobejdou. V rámci celé republiky vznikají v jednotlivých regionech tzv. centra čtenářské gramotnosti. A jedno takové centru vzniklo v září i na naší škole.  

DUBEN

Spadla jsem do vlastnoručně vykopané pasti, a to jen díky své umanutosti! Vzala jsem si totiž do hlavy, že článek o dění ve škole prostě bude, že nevynecháme, že...Ale co psát, když je škola stále zavřená? Škola bez dětí je divné, tiché místo!

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944