Základní škola

Vzhledem k rostoucímu počtu nakažných koronavirem žádáme rodiče, kteří sami nebo se svými dětmi pobývali v některých z postižených oblastí, aby o této skutečnosti informovali třídní učitele a vedení školy a po návratu ponechali své děti ve 14 denní karanténě. Děkujeme za pochopení.

Vedení ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou

Zápis do 1.tříd

Zápis dětí do 1.tříd  ZŠ Rychnov u Jablonce n.N.

Datum: 2. dubna 2020 od 15.00 do 18.00 hodin

Místo: Budova 1.stupně (malá škola)

K zápisu se dostaví v doprovodu rodičů děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2020.

Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

K odkladu školní docházky je třeba:

  • písemná žádost rodičů adresovaná ředitelství školy. Formulář bude k dispozici při zápisu.
  • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízeni (Pedagogicko-psychologická poradna)
  • doporučení od dětského lékaře nebo klinického psychologa

Malí turisté zvolili pro měsíc únor výlet do botanické zahrady v Liberci. V sobotu 22. 2. jsme se probudili do slunečného, ale poměrně chladného rána. Volba botanické zahrady se potvrdila být pro tento den ideální.

V červnu 2019 měli žáci naší školy možnost se opětovně účastnit společného pobytu v Anglii, seznámit se s kulturou, památkami, přírodou a životem anglických rodin, ověřit si a prohloubit znalosti angličtiny v praxi a pod vedením anglických lektorů. Aby se mohli žáci podělit s ostatními o krásné zážitky a současně společně na pobyt v jižní Anglii a v Londýně zavzpomínat, vzešel nápad uspořádat z pobytu veřejnou výstavu fotografií v prostorách Městského úřadu v Rychnově. Žáci vybrali své nejlepší fotky, trochu někde zakouzlil photoshop, ale jen malinko a za výsledek by se jistě nemusel stydět ani zkušený fotograf.

LEDEN

To nám ale ten čas letí,

už tu máme pololetí!

Sotva skončila vánoční dárková nadílka, začalo se nadělovat ve škole - uzavírala se klasifikace za I. pololetí školního roku 2019/2020. Leden je výjimečný měsíc, co se týká zájmu žáků o studium! Někteří dokonce chtějí dobrovolně psát písemné práce a nebo prosí o přezkoušení.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944