Výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí učitelky Mateřské školy

04 leden 2019

Ředitel ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace vyhlašuje
výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí učitelky Mateřské školy.


Nabízená pozice: vedoucí učitelka Mateřské školy Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Předpokládaný nástup do zaměstnání: 1. 3. 2019
Pracovní úvazek: 100%
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Požadované předpoklady pro pracovní pozici:
- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- minimálně 2 roky praxe na pozici učitelky mateřské školy
- plná způsobilost k právním úkonům
- občanská a morální bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
Náležitosti přihlášky:
- vlastnoručně podepsaná přihláška (jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, telefon, e-mail)
- strukturovaný životopis
- koncepce rozvoje mateřské školy (max. 2 strany)
- úředně ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

Písemnou přihlášku včetně výše uvedených dokumentů zašlete na adresu školy nebo doručte osobně do 4. 2. 2019 v zalepené obálce označené nápisem: Výběrové řízení – vedoucí učitelka MŠ – NEOTEVÍRAT.
Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou.

V Rychnově u Jablonce nad Nisou 4. 1. 2019

Ing. Petr Sacher
ředitel ZŠ a MŠ

Nejnovější články

V prosinci si užíváme měsíc s vánoční tématikou. Mikuláš s čertem a andělem. Vánoční ozdoby...... {phocagallery
Listopad, aktivity s podzimní témeatikou. {phocagallery view=category|categoryid=51|limitstart=0|limitcount=0}
V říjnu tvoříme, malujeme, hrajeme si. Podívejte se na naše aktivity. {phocagallery
Podívejte se na naše výtvarné umění a hry venku za pěkného počasí. {phocagallery
Tento projekt zajišťují profesionální sportovní trenéři. Týká se všeobecného rozvoje předškolních dětí. Cílem školičky
Malí turisté se vypravili v pátek 4.1. na večerní výlet do Jičína. Odjeli jsme vlakem již v odpoledních hodinách.
V tomot měsíci máme ovocný a zeleninový den. Samozřejmě Halloweenská párty, masky a převleky ze záhrobí.
Prosinec je vánoční nálada. Přišel Mikuláš s čerten andělem. Máme ozdobenou třídu vánočními ozdobami. Užíváme si.
Listopad je pro nás zábava a hrajeme si s podzimní tématikou {phocagallery
Ředitel ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace vyhlašujevýběrové řízení na pracovní pozici
První zimní měsíc je počtem školních dnů nejkratším ve školním roce. Rozhodně to ale neplatí o počtu akcí, které
Pojďte se opět po roce nechat překvapit knižním dárkem, který najdete pod naším školním stromečkem. Na oplátku přineste

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944