DUBEN VE ŠKOLE

04 květen 2019

Ačkoliv od začátku dubna došlo ke změně ve vedení školy, dosavadní ředitel Ing. Petr Sacher rezignoval a vedením školy byl pověřen jeho zástupce Mgr. Marek Zikl, na běžném chodu školy tato skutečnost nijak poznat nebyla. Pravděpodobně jedinou viditelnou změnou, kterou postřehli naši žáci, byla změna vyučujícího fyziky v sedmé, osmé a deváté třídě. Namísto Ing. Sachera se této role do konce školního roku ujala Mgr. et Mgr. Hana Matouš Hájková.

  1. dubna jsme velmi rádi u zápisu přivítali naše budoucí prvňáčky. Se svými rodiči jich přišlo 42, ale u dvanácti z nich rodiče požádali o odklad nástupu do první třídy o jeden rok. V tuto chvíli se tedy zdá, že v příštím školním roce otevřeme dvě první třídy po patnácti dětech. Věřím, že to je dobrá zpráva pro rodiče zapsaných předškoláků. V tomto počtu se bude paním učitelkách pracovat s malými žáčky snáze a opravdu se jim budou moci individuálně věnovat podle jejich potřeb. A nic lepšího si pro start do školní docházky nemůžeme přát.

Další důležitou akcí, která se odehrála v dubnových dnech, byla celostátní kampaň Ukliďme si Česko. Již potřetí se jí se svými učiteli zúčastnily všechny třídy naší školy. Uklidili jsme si okolí školy, pečovatelského domu, oblast u nádraží, ale vydali jsme se i do okrajových částí Rychnova a míst, kam chodíme na procházky. Věříme, že tato akce má smysl nejen v tom, že zkrášlíme a vyčistíme naše městečko, ale má také svůj nezanedbatelný výchovný rozměr. Jednou z věcí, které bychom chtěli u našich dětí docílit, je podpořit jejich zájem o prostředí, ve kterém žijí.

Mnoho tříd z prvního stupně se vydalo na svou oblíbenou vycházku za bledulemi na Košovy. Většinou ji absolvují každý rok. Podívaná na záplavu těchto skromných jarních kvítků se nikdy neomrzí.

Na výlet za kamarády do Mimoně se vypravila se svou třídou paní učitelka Mužáková. Její třeťáci si už od září dopisují se stejně starými dětmi z Mimoně. Dopisů si už vyměnili vícero a nyní nastal čas pro první společné setkání.

Deváťáky vzala paní učitelka Martina Dvořáková do jabloneckého divadla na klasickou divadelní hru od bratří Mrštíků Maryšu.

Mnohem důležitější událostí, než je návštěva divadla, byly pro naše deváťáky přijímací zkoušky na střední školy. Spolu s učiteli českého jazyka a matematiky se na ně připravovali po celý rok. Tvrdě pracovali, testy si ve škole zkusili i nanečisto a všichni věříme, že 12. a 15. dubna při nich stálo i trochu štěstí a vše dopadne k jejich spokojenosti.

Plavecký výcvik ukončily třetí třídy a v jabloneckém bazénu je vystřídali jejich mladší spolužáci – naši druháčci. Nyní jsou to oni, kdo pravidelně každý pátek vyráží na výuku plavání a věnovat se vodním radovánkám.

Zajímavý pořad navštívili v jabloneckém kině všichni žáci druhého stupně spolu se žáky pátých tříd. Jednalo se o populárně naučný vzdělávací projekt Planeta Země 3000. Projekt probíhá ojedinělou kombinací nejmodernějších multimediálních projekcí poutavých fotografií, dynamických videosekvencí, pestrých animací, map a didaktických nákresů za doprovodu autentických zvuků, hudby a naživo komentovaného výkladu reportéra. Jako doplněk výuky ho využíváme již mnoho let. Jsme velmi spokojeni s jeho kvalitou a líbí se nám také cíl tvůrců programu. Ti se snaží nejenom přibližovat žákům krásy, ale i aktuální problémy našeho světa, motivovat diváky ke vzdělávání a seberozvoji, vést děti k úctě, pokoře a zájmu o okolní svět. Programy Planety Země žáky nejen učí a baví, ale také přispívají k zamyšlení se a vytváření životních hodnot. Tématem letošního programu byla daleká a v mnohém kontroverzní jihoamerická země Kolumbie. A ani tentokrát nás jeho tvůrci nezklamali. Z pořadu si všichni odnesli spoustu zážitků i námětů k přemýšlení.

Důvodem k zamyšlení pro nás dospělé se stal také osmihodinový seminář se speciálním pedagogem a etopedem Mgr. Petrem Šolcem. Zúčastnili se ho všichni pedagogové naší školy. Tématem byla práce s třídním kolektivem. Konkrétně jsme řešili, jak pracovat se třídou, jak vést třídnické hodiny, jak odhalit problémové vztahy a jak podporovat vztahy pozitivní, jak nastolit ve třídě atmosféru bezpečí, jak pomoci s utvářením důvěry a soudržnosti ve třídě, jak rozpoznat sociální role a pozice žáků a mnohé další. Osmihodinový seminář nás v mnohém poučil a byl i inspirací pro naši další práci s dětmi, ale zdaleka nevyčerpal všechna důležitá témata. S panem Šolcem se jistě ještě v někdy v příštích letech setkáme, ať už zavítá jako lektor mezi nás dospělé, nebo mezi děti jako preventista a terapeut.

V průběhu čtyř setkání, která započala v březnu a skončila závěrem dubna, se s žáky šesté a sedmé třídy a jejich třídními učitelkami setkaly lektorky Střediska výchovné péče Čáp. Jednalo se o dvouhodinové bloky, během nichž měl třídní kolektiv možnost formou různých typů her a následné diskuse reflektovat dění ve třídě, vyzvednout silné stránky kolektivu a pojmenovat, co by do budoucna mohlo ve třídě fungovat jinak. Realizovaný program zaměřený na vrstevnickou skupinu je dalším z mnoha opatření, kterými se snažíme podporovat vhodné třídní klima.

Velký ohlas ve škole má každoroční hasičské cvičení. Tentokrát jsme požární poplach uspořádali ve středu 17. 4. Od rychnovských hasičů jsme dostali pochvalu. K evakuaci všech dětí došlo rychle a spořádaně. Na velké škole se podařila za 2 minuty a 30 sekund. Na malé škole jsme čas neměřili, ale všechny třídy vyběhly bleskově a bez jakýchkoliv zmatků. Poté, co hasiči zkontrolovali školní budovy a ověřili, že jsme nikde nikoho nezapomněli, přesunuli se i s hasičským vozem za malou školu. Udělali dětem krátkou přednášku, dovolili jim prolézt autem a vyzkoušet si, jaké to je držet v ruce hasičskou hadici s proudící vodou. Tento zážitek byl pro některé jedním z nejsilnějších v celém školním roce. J Na závěr nám hasiči opláchli hřiště a běžecké dráhy, abychom je měli připravené na květnový školní atletický trojboj. Ten pořádáme letos 2. května.

Další akcí, kterou pořádáme v květnu ve spolupráci s vedením města, je účast školy na Rychnovských kulturních dnech v sobotu 25. 5. Dvě třídy vystoupí s krátkou pohádkou, Pěváček pod vedením paní vychovatelky Zdeňky Fantyšové zazpívá kolekci písniček a za malou školou chystáme sportovní a zábavné soutěže pro děti. Chybět nebude ani občerstvení pro malé i velké, různé odměny a dobrůtky. Navíc všechny děti z prvního stupně pěstují ve svých třídách bylinky, kytičky a sazeničky zeleniny. Tyto rostlinky budeme za symbolickou cenu prodávat a výtěžek rozdělíme malým zahradníkům do třídních fondů. Přijďte i vy – podívat se, zasoutěžit a koupit si něco do své zahrádky. Těšíme se na Vás.

Mgr. Marta Mrázková

Nejnovější články

Výrobky pro ptáčky. Školní družina se zapojila do soutěže, kterou vyhlásily SCVK a výsledkem jsou tyto krásné
Picknick S výukou angličtiny ve 4. A a 5. A jsme se rozloučili piknikem na školní zahradě. Děti připravily
Vážení rodiče, chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci ve školním roce 2018/19, za Vaši vstřícnost a ochotu. Vaší
Žáci 4. A a 5. B společně s několika sedmáky navštívili začátkem června historickou vesničku v Ostré nad Labem, kde
Seznam dětí nastupujících do MŠ ve školním roce 2019/2020 bude vyvěšen v posledním týdnu srpna a v prvním týdnu v září
Ve středu 19.6. k nám do školky přišla moc milá návštěva. Zavzpomínat na školkový Indiánský den dorazily děti z 1.A a
V úterý 18.6. se změnila naše zahrada v indiánskou osadu. Všechny děti ze školky si oblékly indiánská trička a pokřikem
Berušky a Koťátka děkují prarodičům Kryštůfka a rodičům Ninušky za zakoupení bazénů, díky kterým děti mohou lépe
V pondělí 17. června k nám na zahradu školky zavítali rychnovští hasiči. Nejdříve nám zachránili doutnající školku a
V pondělí 17. 6. žáci 3. B odjeli do Turnova na plánovanou exkurzi na hvězdárnu. Dle předešlé domluvy si žáci prohlédli
V pátek 14. 6. se žáci 3.B vydali vlakem do Jablonného v Podještědí, kde se seznámili s historií místního kraje a

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944