Vrstevnický program pro 6. a 7. třídu

06 květen 2019

Bomba, medvěd, potopa, Z lesa – do lesa, Na klíčníka...to jsou pracovní názvy některých ledolamek, rozehřívacích her, které na pravidelných setkáních zažívali v uplynulých týdnech šesťáci a sedmáci. V průběhu března a dubna obě třídy – každá zvlášť absolvovaly se svými třídními učitelkami tzv. Vrstevnický program, který v rámci preventivních programů nabízí a na školách realizuje Středisko výchovné péče Čáp Liberec.   

Samozřejmě nezůstalo jen u ledolamek, po úvodní aktivizaci následovaly činnosti zaměřené na posílení otevřené komunikace v rámci skupiny, podporu vzájemné tolerance a třídní sounáležitosti. Šesťáci tak měli možnost vybrat „lídry“ své třídy a pojmenovat jejich silné, ale i slabé stránky, děti si také vyzkoušely postavit co největší věž ze špejlí a izolepy, a to bez mluvení a s hendikepem jedné ruky za zády. Sedmáci vedli rozhovor s náhodným spolužákem nebo formulovali svá přání pro třídu.    

Program se uskutečnil v rámci třídních kolektivů ve čtyřech devadesátiminutových blocích, jednotlivá setkání oddělovalo vždy 14 dnů a program zajišťovaly dvě lektorky – Lenka a Katka. Následné páté setkání s lektorkami bylo určeno už pouze třídním učitelkám a výchovné poradkyni, které od lektorek z Čápa získaly zpětnou vazbu na proběhlé aktivity a základní diagnostiku třídy.

Vrstevnický program byl záměrně vybrán právě pro 6. a 7. třídu, neboť se jedná o dva nejpočetnější třídní kolektivy (29 a 30 dětí), které v letošním školním roce vznikly sloučením dvou paralelních tříd. Na stmelení třídních kolektivů se ovšem nezaměřujeme pouze jednorázovými preventivními programy (v září proběhl harmonizační kurz v liberecké společnosti Maják, o. p. s.), ale především v rámci třídnických hodin a hodin Etické a zdravotní výchovy, které jsou na naší škole vedeny od 6. do 9. třídy, vždy jednu vyučovací hodinu týdně.

Mgr. Dagmar Bambušková, Jiřina Caklová

Nejnovější články

Výrobky pro ptáčky. Školní družina se zapojila do soutěže, kterou vyhlásily SCVK a výsledkem jsou tyto krásné
Picknick S výukou angličtiny ve 4. A a 5. A jsme se rozloučili piknikem na školní zahradě. Děti připravily
Vážení rodiče, chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci ve školním roce 2018/19, za Vaši vstřícnost a ochotu. Vaší
Žáci 4. A a 5. B společně s několika sedmáky navštívili začátkem června historickou vesničku v Ostré nad Labem, kde
Seznam dětí nastupujících do MŠ ve školním roce 2019/2020 bude vyvěšen v posledním týdnu srpna a v prvním týdnu v září
Ve středu 19.6. k nám do školky přišla moc milá návštěva. Zavzpomínat na školkový Indiánský den dorazily děti z 1.A a
V úterý 18.6. se změnila naše zahrada v indiánskou osadu. Všechny děti ze školky si oblékly indiánská trička a pokřikem
Berušky a Koťátka děkují prarodičům Kryštůfka a rodičům Ninušky za zakoupení bazénů, díky kterým děti mohou lépe
V pondělí 17. června k nám na zahradu školky zavítali rychnovští hasiči. Nejdříve nám zachránili doutnající školku a
V pondělí 17. 6. žáci 3. B odjeli do Turnova na plánovanou exkurzi na hvězdárnu. Dle předešlé domluvy si žáci prohlédli
V pátek 14. 6. se žáci 3.B vydali vlakem do Jablonného v Podještědí, kde se seznámili s historií místního kraje a

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944