Září ve škole

07 říjen 2019

Pro nás pedagogy začíná nový školní rok poslední, tzv. přípravný týden srpnu, během kterého je nutné nachystat obě budovy, učebny, ale také sladit rozvrhy jednotlivých tříd, kterých je v letošním roce 15 (10 tříd na 1. stupni, 5 na 2. stupni). Účastníme se také školení. Tím letošním byl půldenní kurz první pomoci. Zkušený záchranář Jan Smolucha, DiS, ze záchranné služby v Jablonném nám připomněl hlavní zásady poskytování první pomoci při nejrůznějších úrazech a nehodách a upozornil nás na nové trendy v této oblasti.

Poslední srpnový víkend jsme se v rámci utužování přátelských vztahů v naší organizaci, která má celkem tři budovy a značný počet zaměstnanců, vydali na „stmelovák“ pedagogických i nepedagogických pracovníků. Při běžném provozu se totiž do značné míry míjíme a častokrát nemáme vůbec příležitost potkat se s kolegy či kolegyněmi z jiných budov. Účast byla sice nepovinná, ale hojná. Naším cílem se stal Lednicko-valtický areál (od r. 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO), kde jsme navštívili zámek Valtice, Dianin chrám, vyhlídkovou kolonádu na Reistně a prošli jsme se kolem největšího moravského rybníka Nesytu. Dále jsme zdolali Svatý kopeček a prohlédli si půvabný Mikulov i jeho zámek. Shodli jsme se, že poznávací zájezd se vydařil a naprosto splnil naše očekávání. Už přemýšlíme o destinaci pro podobný výlet v příštím roce.

Po návratu nás 2. září čekalo zahájení nového školního roku - jako vždy i tentokrát zvoněním v 8.00. Prvňáčci ho slyšeli poprvé, deváťákům zvonek odstartoval náročný závěrečný rok. Čeká je důležitý úkol rozhodnout o své budoucnosti. Naši loňští deváťáci byli úspěšní v přijetí na tyto školy: gymnázia, střední průmyslové školy technické v Jablonci i Liberci, SŠ zdravotní, SŠ stavební, SŠ pro administrativu Evropské unie, SŠ pedagogickou, SŠ dopravní, SŠ lesnickou, umělecké školy a mnohé další.

Ve škole se nám na začátku září sešlo 312 žáků, což je o 10 více než loni. Pedagogický sbor posílil o tři nové paní učitelky a jednu asistentku.

S novým školním rokem došlo v naší škole k poměrně velké změně – postupnému zavádění elektronického informačního systému pro rodiče, který je známý pod zjednodušeným názvem elektronická žákovská knížka (eŽK). Celá věc se v současné době rozbíhá a pedagogové se seznamují s možnostmi této aplikace. Seznamovat se s nimi začínají i rodiče. Věříme, že si na tuto novinku rychle zvyknou a budou spokojeni se zlepšením informovanosti o prospěchu a chování svých dětí.

Ačkoliv je za námi teprve první školní měsíc, v některých třídách se již uskutečnily zajímavé akce. V prvních třídách proběhl ekologický program Motýlí křídla, při němž se děti dozvěděly, jak se motýli vyvíjejí a čím jsou pro přírodu užiteční. V druhých třídách v rámci jiného ekoprogramu žáci objevovali zajímavosti čtyř ročních období. Venku sbírali přírodniny, pracovali s nimi a pozorovali změny, které nastávají v přírodě s příchodem podzimu.

Celý první stupeň zhlédl tradiční výstavu výpěstků rychnovských zahrádkářů, 6. B se vydala se svojí novou třídní učitelkou Radkou Houfkovou na malý stmelovací výlet na Milíře a 7. třída si pod vedením třídní učitelky Jiřiny Caklové zasportovala v liberecké Jump aréně.

Rozběhly se také plánové akce prevence sociálně patologických jevů a zlepšení třídního klimatu – prozatím v sedmé a osmé třídě.

Deváťáci svou budoucnost berou vážně a se svým třídním učitelem Petrem Jandou a výchovnou poradkyní Lucií Javůrkovou dvakrát navštívili Informační a poradenské středisko jabloneckého úřadu práce. Zde pro ně byl připravený program, který jim napomohl utřídit si informace potřebné při výběru jejich budoucí střední školy. Vyzkoušeli si také test profesní orientace, jejž s nimi pracovníci poradenského střediska následně vyhodnotili. Cesta k dospělosti není jednoduchá a výběr budoucího studia je jednou z nejdůležitějších věcí, kterou žáci deváté třídy musejí v letošním roce vyřešit. Držíme jim palce!

Marta Mrázková, Petra Peterková

Nejnovější články

Dne 27. 11. 2019 se výběr chlapců 3. – 5. ročníku zúčastnil okresního kola Poháru základních škol ve florbalu, které se
Dne 25. 11. 2019 se výběr chlapců 6. – 7. ročníku zúčastnil základního kola ve florbalu, které se uskutečnilo v Městské
V úterý 19. 11. malí turisté podnikli výlet na farmu do Pěnčína a do blízké Hutě. Exkurzi na farmě vedl sám majitel
Tak jsou tu zase po roce. Kdo? No přece Vánoce. Celý rok se na ně těšíme, tak se z nich radujme, veselme, koledy
K 30. výročí  sametové revoluce  jsme se na druhém stupni rozhodli, že dětem přiblížíme události  listopadu 1989 a také
Třída 6.B se ve čtvrtek 14. 11. vydala do Jablonce n. N. na prohlídku expozic Muzea skla a bižuterie, které byly
Ve čtvrtek 7. 11. se 7. třída zúčastnila akce HOPECON 2019 v Liberci. Letošní ročník byl zaměřen na vynálezy a inovace.
Kroužek angličtiny začal v letošním školním roce pracovat od října, a to ve dvou skupinách. První partu tvoří děti
V úterý 12. 11. proběhlo na Smržovce okresní finále dívek 8. a 9. ročníku. Děvčata z Rychnova sehrála 3 zápasy a
V pátek 15. 11. si třeťáci ve školní družině zahráli na kuchtičky a kuchaře a společně s paní vychovatelkou Luckou
Ve středu 13. 11. nás v Rychnově navštívila agentura Pernštejni s programem k 500. výročí úmrtí Leonarda da Vinci.
Andílek nebo čertík? Ve čtvrtek 5.12. bude ve školce čertovskoandělský den. Je jen na vás, jestli dorazíte do tříd jako

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944