Prosincové dění ve škole

29 prosinec 2019

Školní prosinec byl nejen rychlý, ale také krátký, vždyť měl pouze 15 pracovních dní. A během nich z každé třídy, zejména na I. stupni ZŠ, zněly koledy, neboť děti nacvičovaly pod vedením svých třídních učitelek vánoční vystoupení na besídky pro rodiče, které proběhly v jednotlivých třídách na malé škole v pátek 20. 12. odpoledne.

Ale začněme od začátku, to znamená od první adventní neděle, kdy se žáci naší školy podíleli na programu, jehož vyvrcholením bylo rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Nejedno rodičovské oko nezůstalo suché!

Na Mikuláše si deváťáci připravili nebesko-pekelnou nadílku pro své mladší kamarády z 1. až 4. ročníku. Celé dopoledne se soutěžilo, slibovaly se čertům i andělům hory doly (Já už nikdy nebudu zlobit!), poponášelo se v pytli a fotilo se s nadpřirozenými mocnostmi.

I v prosinci žáci naší školy vyrazili za kulturou. Královéhradecké Divadélko pro školy představilo v rychnovské Besedě představení pro menší děti - Písnička pro draka aneb Jak se vaří pohádka - i pro ty větší - Divadlo nekouše aneb Živelný průvodce divadelními žánry. Do divadla v Jablonci vyrazily obě šesté třídy a nedlouho po nich devítka, která "ochutnala" Shakespeara!

  1. A velmi úspěšně zakončila svůj program Abeceda peněz prodejním jarmarkem v Jablonci, a právem se tak stala vlastní zásluhou nejbohatší třídou na škole. Blahopřejeme!

Také se sportovalo - 2. a 3. třídy pokračovaly ve svém plaveckém výcviku, chlapci ze 3. - 5. tříd se zúčastnili miniházené v Jablonci, žáci druhého stupně uspořádali školní Vánoční turnaj ve vybíjené a florbalu.

Samozřejmě, že všechen prosincový školní čas nezabrala jen předvánoční secvičná. Kromě výuky pokračovaly v některých třídách preventivní programy zaměřené na vztahy v třídních kolektivech, zasedal žákovský parlament a připomínkoval dění ve škole z pohledu dětí, deváťáci se v hodinách českého jazyka a matematiky seznámili s proslulými CERMATY - přijímačkovými testy na střední školy, také se jeli podívat do chemické laboratoře v Železném Brodě, aby zažili chemické procesy v praxi.

Abych nezapomněla, ve škole se také přespávalo, probíhaly návštěvy tříd malého stupně v mateřince, pěváček a žáci 1. třídy zazpívali seniorům a rozdali jim dárečky, které vyrobili ve 3.B, na velké škole proběhlo tradiční Knihobraní. A jestli jsem na něco důležitého přece jen zapomněla, tak se omlouvám...vynahradím Vám to v příštím roce! A nemyslím ten školní, ale kalendářní  2020, do kterého nám všem přeji hodně zdraví, štěstí, životní pohodu a optimismus.

Petra Peterková

 

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944