LEDEN

23 únor 2020

To nám ale ten čas letí,

už tu máme pololetí!

Sotva skončila vánoční dárková nadílka, začalo se nadělovat ve škole - uzavírala se klasifikace za I. pololetí školního roku 2019/2020. Leden je výjimečný měsíc, co se týká zájmu žáků o studium! Někteří dokonce chtějí dobrovolně psát písemné práce a nebo prosí o přezkoušení.

Ale už je dobojováno! Známky byly s konečnou platností uzavřeny, vytištěny a rozdány 30. 1. v podobě pololetního vysvědčení.

I v lednu jezdili žáci 2. a 3. tříd každé úterý na plavecké kurzy, pokračovaly preventivní programy, které se týkaly práce s třídním kolektivem v 4.A + B, 5.B a 6.A.

Z jednorázových akcí bych ráda zmínila premiéru ZIMNÍHO ATLETĚNÍ pro žáky 1. a 2. tříd, která proběhla 9. 1. v rychnovské hale za účasti přihlášených škol z Jablonce. Akce se moc líbila a malí atleti byli nadšeni. 4. A završila svůj velmi úspěšný projekt o finanční gramotnosti natáčením zpráv v České mincovně v Jablonci. Děti ze 3.A zahájily výuku dopravní výchovy návštěvou dopravního hřiště, kde si své znalosti účastníků silničního provozu ověřily na modelových situacích. 

Vítězové školního kola Olympiády v ČJ z 8. a 9. třídy reprezentovali naši školu v okresním kole, které se konalo v Jablonci nad Nisou.

Páťáci z " béčka " se už nemohli dočkat vysvědčení, a tak se rozhodli, že 29. 1. nepůjdou domů a přespí ve škole. Vymysleli si to dobře, protože ve třetích třídách probíhal 30. 1. dortový den, takže snídani měli na druhý den zajištěnou.

Leden byl také poslední měsíc, kdy učitelé zapisovali známky z jednotlivých předmětů do žákovských knížek. Ty sice ještě zůstanou, ale pouze k zápisům omluvenek z vyučování nebo k důležitým informačním sdělením. Od příštího školního roku bude klasická žákovská knížka nahrazena informačním sešitem.

Většinou se zmiňuji o akcích, která se konaly. Tentokrát ale musí udělat výjimku. Lyžařský kurz pro první stupeň se nemohl uskutečnit kvůli tomu, že zatím nenapadl sníh. Tak uvidíme, co nám přichystá únor. Třeba to dobře dopadne a sněhu trochu napadne!

Petra Peterková

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944