Centrum čtenářské gramotnosti cílí na pedagogy z okolí

26 květen 2020

Od září roku 2019 je naše škola zapojena do projektu Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti. Projekt je primárně zaměřen na učitele a zvyšování jejich povědomí o metodách, které u žáků rozvíjejí čtenářskou gramotnost. Tento pojem zahrnuje nejen aktivní čtenářství dětí, ale celou škálu obecných čtenářských dovedností, bez nichž se žáci a studenti při porozumění textu neobejdou. V rámci celé republiky vznikají v jednotlivých regionech tzv. centra čtenářské gramotnosti. A jedno takové centru vzniklo v září i na naší škole.  

Centrum vedeme společně s kolegyní Martinou Dvořákovou a pravidelně jednou měsíčně zveme na setkání ustálenou skupinku účastnic z okolních škol – naše pozvání přijaly paní učitelky ze ZŠ a OA Tanvald, ZŠ A. Bratršovského a ZŠ Janov a také naše dvě rychnovské kolegyně. Tím byla kapacita centra naplněna (11 účastnic), neboť smyslem každého setkání je nejen vzájemné sdílení zkušeností a nápadů jak uvádět jednotlivé metody do praxe, ale jde nám především o to, abychom si každou novou metodu samy na sobě vyzkoušely, než ji budeme zavádět do výuky.

Projekt je dvouletý a nabízí především profesní rozvoj vybraných pedagogů, ale příjemným bonusem je i nákup knih pro každou zapojenou školu a pedagoga v hodnotě 4 500 Kč na pedagoga a v případě hostitelské školy také možnost účastnit se odborných školení a zahraniční stáže. Ta měla proběhnou právě v květnu v Lisabonu, ale vzhledem k aktuální situaci byla prozatím odložena. Nicméně setkání rychnovského centra probíhají dále – to dubnové se přesunulo do online prostoru, v květnu se už ale na naše kolegyně těšíme opět v rychnovské škole.

Mgr. Dagmar Bambušková    

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944