Informace o výuce na 2. stupni od 8. 6. 2020

03 červen 2020

Informace o výuce na 2. stupni od 8. 6. 2020

 Vážení rodiče, milí žáci,

od 8. 6. 2020 se mohou žáci 2. stupně účastnit prezenční výuky ve formě konzultačních hodin.

Vzhledem k náročným organizačním pravidlům stanoveným v metodickém pokynu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 není v personálních ani prostorových možnostech školy zajistit každodenní výuku žáků 2. stupně v běžném režimu tak, jak jste byli zvyklí. Nadále bude probíhat distanční vzdělávání. To bude zpestřeno konzultačními hodinami, kterých se smí najednou účastnit maximálně 15 žáků. Termíny konzultačních hodin vypisují učitelé jednotlivých předmětů. Je třeba se na ně předem přihlásit přímo u konkrétního vyučujícího. Před první konzultační hodinou je nutné přinést čestné prohlášení (tj. potvrzení o bezinfekčnosti) a odevzdat ho vyučujícímu. Ten ho následně předá řediteli školy, kde bude uchováno. Čestné prohlášení naleznete na webových stránkách školy.

Na hodiny je třeba přijít s rouškou a přezůvkami. Více než kdy jindy je důležité dodržovat všechny pokyny pracovníků školy.

Obědy pro žáky 2. stupně není možné z prostorových a časových důvodů zajistit.

Pokud máte jakékoliv dotazy k prospěchu nebo výuce, kontaktujte prosím konkrétního učitele. Kontakty na všechny vyučující najdete na našich webových stránkách.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944