Třídní schůzky - zrušeno

15 září 2020

Vážení rodiče, 

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci jsme se rozhodli prozatím zrušit plánované třídní schůzky. Bohužel již první účast rodičů ve škole během slavnostního uvítání prvňáčků nedopadla dobře a všichni rodiče 1. B skončili v karanténě. Této situaci bychom se nadále především ve vašem zájmu chtěli vyvarovat. Než dojde ke zlepšení podmínek, dáváme přednost telefonickému a elektronickému kontaktu.

Zde je několik informací, které bychom vám rádi předali:

 • Minimálně v prvním pololetí nebude škola otevírat žádné kroužky. Peníze za zrušené kroužky ve druhém pololetí minulého školního roku pro vás máme připravené a dětem je předají vedoucí kroužků (případně třídní učitelé) do konce září. 
 • Budeme se snažit, aby docházelo k minimálnímu kontaktu mezi jednotlivými třídami, ale upozorňujeme vás, že není v našich možnostech, aby ke kontaktům nedocházelo vůbec (šatny, toalety, jídelna apod.).
 • Děti budou domů (a zpátky do školy) nosit všechny učebnice a pracovní sešity aktuálně používané při výuce. Nechceme se dostat do situace, kdy se škola či třída ze dne na den zavře a pomůcky zůstanou ve škole. Výrazně by to zkomplikovalo případnou distanční výuku.
 • Je potřeba, aby každý žák měl ve škole 2 roušky, jednu používá ve společných prostorách, druhá - záložní - bude uložená v igelitovém sáčku v tašce. Pokud si žák roušky zapomene, požádá svého třídního učitele (případně jakéhokoliv jiného učitele) o roušku náhradní. Ve škole pro tyto případy roušky máme.
 • Do školy nesmí dítě s projevy infekčního onemocnění (kašel, rýma, bolesti hlavy, ztráta čichu, chuti, teplota aj.) V případě, že se příznaky infekčního onemocnění projeví v době vyučování, budeme vás telefonicky kontaktovat a je nutné si dítě bezodkladně ve škole vyzvednout. Pokud jsou kašel, rýma či jiné potíže alergického (chronického) původu, je potřeba toto doložit čestným prohlášením, na kterém bude uvedeno jméno alergologa případně jiného odborného lékaře, u kterého se dítě léčí. Formulář Čestné prohlášení najdete na našich webových stránkách v sekci Dokumenty.
 • Nepřítomnost dítěte ve škole musíte omlouvat telefonicky či e-mailem nejdéle do 3 dnů, nejlépe ihned. 
 • Případná distanční výuka je pro dítě povinná a vy – zákonní zástupci - jste povinni dohlížet na plnění povinností spojených s distanční výukou. Pokud se z důvodu např. nemoci dítě nebude moci distanční výuky účastnit, je potřeba ho rovněž bezodkladně (nejdéle do 3 dnů) omluvit. V době distanční výuky mohou učitelé hodnotit práci žáků a získané známky se započítávají do celkové klasifikace.
 • Při návratu dítěte do školy je nutné napsat písemnou omluvenku do omluvného listu v informačním sešitě (žákovské knížce). Pro 3. - 9. třídy budou k dispozici během několika dní.
 • Je nutné zajistit dítěti všechny potřebné školní pomůcky dle pokynů vyučujících a náhradní psací potřeby. Z hygienických důvodů není dovoleno půjčovat si propisky a jiné psací potřeby.
 • V případě, že potřebujete řešit jakoukoliv záležitost týkající se školy, zvažte, zda je nutné záležitost řešit osobně. Pokud  ano, domluvte si předem schůzku e-mailem nebo telefonicky.
 • Od tohoto školního roku bude škola v souladu s ŠVP a školským zákonem realizovat nový ucelený program primární prevence. Na realizaci tohoto programu se budou podílet profesionální agentury specializující se na prevenci rizikového chování - ACET ČR zs. s. a Maják o. p. s. Programy těchto společností jsou placené. Škola se bude podílet polovinou částky, rodiče druhou polovinou. Částka, kterou budou třídní učitelé vybírat, je pro 1. - 3. třídy 50 Kč/školní rok, pro 4. - 9. třídy 100 Kč/školní rok. V této souvislosti vám také chceme připomenout (či představit, pokud nevíte), že i škola má své školní poradenské pracoviště (ŠPP) zastoupené výchovnou poradkyní  Mgr. Lucií Javůrkovou a metodičkou prevence Mgr. et Mgr. Hanou Matouš Hájkovou. Toto pracoviště poskytuje ve škole pedagogicko-psychologické služby žákům a jejich zákonným zástupcům. Poskytování těchto služeb je bezplatné. Podrobný popis činnosti ŠPP naleznete na webových stránkách školy. 

V Rychnově u Jablonce nad Nisou                                                                            Mgr. Marek Zikl

 1. 9. 2020

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

 • Ředitelna: +420 488 880 942
 • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
 • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
 • Mateřská škola: +420 739 035 707
 • Školní jídelna: +420 488 880 944