Mimořádné nařízení - roušky

18 září 2020

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V návaznosti na výše uvedené změnyk nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí:

• Pro mateřské školyse stávající režim nemění, stále platí výjimka zpovinnosti nosit ochranu dýchacích cest (úst a nosu) pro děti a pedagogické pracovníky vtěchto školách.

• Pro 1. stupeň základních škola přípravné třídy základních školse režim nemění. Vrámci výuky vučebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků vučebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostoráchškoly (např. chodby azáchody).

• Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy správem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školynebo školského zařízeníve všech vnitřních prostorech školynebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů apedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

• Pracovníci škola školských zařízení nemusí ochranu dýchacích cest nosit ani vpřípadě, kdy vykonávají práci na jednom místě –typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba vevzdálenosti nejméně 2metry od jiné osoby,(viz část I., bod 2, písm. p) Mimořádného opatřeníMinisterstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Celý dokument si můžete stáhnout v příloze.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944