Harmonizační dny šestých tříd

28 září 2020

V prvních zářijových dnech se uskutečnily harmonizační kurzy našich šesťáků, pro které se s přechodem na 2. stupeň mění nejen prostředí, ale především třídní učitel. Novinkou jsou také mnohé předměty – fyzika, dějepis, občanská výchova... A právě tzv. „harmonizák“ má dětem nástup do školních lavic zpříjemnit a snad i usnadnit.

Během dvoudenního programu měly děti možnost prostřednictvím netradičních her lépe poznat jak své spolužáky, tak i svého třídního učitele. Zároveň s tímto se pod vedením školní preventistky Hany Matouš Hájkové a výchovné poradkyně Lucie Javůrkové učili spolupráci a vzájemnému respektu.

Nastalá epidemiologická situace bohužel neumožnila vyjet na tento kurz mimo Rychnov, a tak se veškeré aktivity odehrály buď ve třídě, nebo mimo ni v prostředí Rychnova a místní přírody. Část programu prvního dne spočívala v hledání „tajemné“ věci. S pomocí indicií, které byly rozmístěny nedaleko školy, byli šesťáci nakonec ve svém pátrání úspěšní – objevili sazenici vajgélie květnaté. Následně na ně čekalo zasazení keře před budovu 2. stupně naší školy. Žáci tak mohou každý den sledovat, jak jejich „svěřenec“ roste.

Druhý den se odehrál ve znamení aktivit, které si pro žáky připravily pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny z Jablonce nad Nisou. Jednalo se o takové týmové hry jako společná kresba či stavba silnic z víček od PET lahví v naší tělocvičně. Všechny aktivity se nesly v příjemném duchu, žáci dokázali spolupracovat a nehádat se při tom. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na plynulém chodu tohoto kurzu.

Bc. Jakub Janata (za 6.A), Mgr. Eva Žižková (za 6.B)

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944