Říjnové zprávy ze školy

13 listopad 2020

Píšu článek v období silných emocí, jakými jsou strach, nedůvěra a hlavně nejistota, co se v dalších dnech a týdnech bude dít.

Naštěstí je škola místem, kde víme (alespoň rámcově), co nás čeká a nemine. Teď to jsou prodloužené jednotýdenní podzimní prázdniny a potom buď přijdou děti do školy, nebo bude pokračovat distanční výuka, která byla nařízena od 14. 10. 2020.

Do té doby se stihla vrátit 8. třída z karantény (všichni žáci měli testy negativní), první třídy si vyšly 2. 10. na dopolední výlet za dravci, ve středu 7. 10. se sešel školní parlament a v pátek 9. 10. obě 5. třídy navštívily jablonecké dopravní hřiště.

Další týden přišel na dva dny do školy celý I. stupeň a půlka druhého. A potom… nikdo. Myslím tím děti. Je pravda, že ve škole není pusto a prázdno. U počítačů ve třídách, sborovnách nebo v počítačové učebně připravují výuku nebo ji distančně vedou jednotliví učitelé. Na základě jarní zkušenosti jsme tentokrát distanční výuku sjednotili a používáme v rámci celé školy jako jednotný nástroj Google aplikace. Už od poloviny září se učitelé jednou týdně setkávají na školeních, kde se v práci s Google nástroji zdokonalují. Dokud se smělo chodit do školy, připravovali jsme na používání těchto aplikací i naše žáky. Nejčastěji používáme tzv. Google Učebnu nebo Google Meet. Učebna slouží především pro zadávání domácích úkolů žákům a také pro jejich odevzdávání zpátky jednotlivým učitelům. Pro videokonference (neboli synchronní online hodiny) používáme Google Meet. Žáci od 4. tříd to zvládají s přehledem, u těch mladších učitelé komunikují především s rodiči prostřednictvím emailů. Ale od listopadu již i pro tyto mladší děti chystáme online výuku, aby se alespoň pár hodin v týdnu mohly vidět s paní učitelkou i ostatními spolužáky.

Není vždy snadné zachovat si příslovečnou “veselou mysl”, která je prý půlkou zdraví. I já si hledám cestu, jak na mysli neklesat. A tak jsem si k pravidlům tří R (roušky, rozestupy, ruce) přidala své DOST! (Dobrá vůle a nálada, Ohleduplnost, Solidarita, Trpělivost). Mějte toho taky DOST! A v dalších týdnech zůstávejte ve zdraví!

Petra Peterková

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944