Listopadové zprávy “ze školy”

06 prosinec 2020

Listopad nás všechny školou povinné zastihl doma. Tedy na distanční výuce. Po jarním překvapení, rozpacích a experimentech jsme nyní na distanční výuku všichni připraveni daleko lépe. Jak učitelé, tak žáci. Obě skupiny už vědí, co se osvědčilo, co lze dělat jinak a co je naopak lepší opustit. Všichni vyučující již pracují s novými programy pro výuku (používáme Google učebny) a po počátečních rozpacích a obavách se naplno rozeběhlo i vyučování prostřednictvím videokonferencí neboli on-line hodin. Ty realizujeme prostřednictvím nástroje Google Meet. Musíme poděkovat všem dětem a jejich rodičům, pro které nebylo jistě vždy snadné vstřebat technické požadavky na on-line výuku. Především u malých dětí z prvního stupně bychom on-line hodiny bez technické podpory vás, rodičů jen těžko realizovali. Výsledek nás mile překvapil. On-line hodin se až na malé výjimky účastnily všechny děti.

I přes ztížené podmínky se také letos zapojili naši žáci do tradičních soutěží probíhajících právě v listopadu. Mezi slohovými pracemi žáků 8. a 9. třídy se podařilo vybrat šest textů, které se pokusí zaujmout porotu literární soutěže vyhlašované Městskou knihovnou Jablonec. Novým podmínkám se přizpůsobilo i tak tradiční klání, jakým je Olympiáda v českém jazyce. A tak školní kolo 47. ročníku OČJ absolvovalo osm zájemců z řad osmáků a deváťáků v podobě on-line kvízu. Úspěšní řešitelé budou známi v prosinci. 

Po měsíční pauze vynucené zákazem shromažďování opět rozjelo svoji činnost také Centrum čtenářské gramotnosti nabízející školení pedagogů ze spřátelených škol.     

Přelomovým datem školního života v tomto měsíci se stala středa 18. 11. 2020, kdy opětovně nastoupili do svých tříd žáci 1. a 2. ročníků. Výuka probíhá podle platných nařízení o zvýšené hygieně, homogenních skupinách, větrání a poprvé na prvním stupni celodenně v rouškách. Ty jsou povinné všude - v hodinách, v družině i venku.

Dalším mezníkem se stalo pondělí 30. 11., den kdy nastoupil zbytek 1. stupně, deváťáci a rotačně zbylé třídy 2. stupně. Ty se budou střídat po týdnech. V posledním listopadovém týdnu se vše připravovalo - bylo potřeba přizpůsobit chod školy novým podmínkám. Už jen zorganizovat obědy tak, aby se v jídelně třídy pokud možno nepotkávaly a přitom se stihlo jídlo vydat v rozumné době, bylo poměrně náročné. Také se musel nachystat trochu jiný režim pro školní družinu. Děti by se zde neměly potkávat, pokud nejsou ze stejného ročníku.

Na papíře se zdá, že vše by mohlo plynule fungovat. Nicméně teprve praxe ukáže...Pokud se vyskytne nějaký problém, jsme připraveni se s ním vypořádat. 

Přejeme všem čtenářům klidný advent a doufáme, že potkávat se s dětmi osobně ve škole budeme i po Novém roce.

Petra Peterková

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna: +420 488 880 942
  • Sborovna I. stupně: +420 488 880 945
  • Sborovna II. stupně: +420 488 880 943
  • Mateřská škola: +420 739 035 707
  • Školní jídelna: +420 488 880 944