Prezenční výuka od 12. 4. 2021 (testování)

07 duben 2021

Dle rozhodnutí vlády děti z I. stupně nastoupí v pondělí  12. 4. 2021 na rotační prezenční výuku, tj. týden ve škole prezenčně, týden doma distančně.

Liché týdny třídy  A (1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A) - prezenčně (ve škole)

Liché týdny třídy B (1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B) - distančně (doma)

Sudé týdny třídy B (1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B) - prezenčně (ve škole)

Sudé týdny třídy  A (1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A) - distančně (doma)

Přítomnost dítěte ve škole je podmíněna účastí na pravidelném testování.

Děti se budou ve škole testovat dvakrát týdně antigenními testy. Pokud rodič odmítne testování svého dítěte, nebude osobní přítomnost dítěte ve škole umožněna. Testy, jež má naše škola k dispozici,  jsou antigenní testy LEPU - RAPID. Jedná se o šetrné testy, které se provádějí výtěrem z přední části nosu, výsledek bude znám během 15 minut. Testy si budou provádět děti samy za dohledu, případně asistence, učitelky nebo vychovatelky po příchodu do školy v pondělí a ve čtvrtek ráno ve třídě. Pokud dítě v dobu či den testování nebude ve škole, otestuje se, jakmile do školy přijde.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, v příloze). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. Rodiče žáků, kteří chtějí být přítomni u testování, se dostaví s dětmi každé PO a ČT v 7:45 hodin do tělocvičny. Vstup zadním vedlejším vchodem do tělocvičny na hlavní budově.
 
Pokud hledáte více informaci ohledně návratu do škol, včetně testování, použijte tento odkaz - https://testovani.edu.cz/

Instruktážní videa k testování žáků naleznete pod tímto odkazem https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 
V příloze se podívejte na obrázkový průběh testování.
Testování z pohledu GDPR v příloze.

 

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990