Informace o provozu školy od 3. 5. 2021

30 duben 2021

Vážení rodiče,
čtvrteční rozhodnutí vlády umožňuje v Libereckém kraji od pondělí  3. 5. 2021 rotační prezenční výuku i žákům 2. stupně ZŠ. Osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně je dle rozhodnutí MŠMT umožněna za podmínky, že se v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. Na naší ZŠ se budou žáci od 3. 5. 2021 vzdělávat v tomto režimu:

Přehled prezenční a distanční výuky

Sudé týdny    -     ve škole – 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 6.B, 7.B, 8.třída (od 3. 5.)

                            -     doma – 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 9. třída

Liché týdny    -     ve škole – 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 9.třída (od 10. 5.)

                            -     doma - 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 6.B, 7.B, 8. třída

Povinné antigenní testování

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR umožní škola osobní přítomnost žáků pouze tehdy, pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupí vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Testy budou prováděny samovýtěrem z kraje nosu vždy na začátku vyučování.

Testování I. stupeň – 1x týdně, pondělí

Testování II. stupeň– 2x týdně, pondělí a čtvrtek

Testování nemusí podstoupit ten, kdo:

  • v posledních 90 dnech prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID 19 (potvrzení v příloze)
  • má negativní výsledek antigenního nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb

Ochrana dýchacích cest

V souladu s platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je každá osoba povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v platném mimořádném opatření. Aktuálně je to u žáků minimálně chirurgická rouška, u zaměstnanců pak respirátor, případně nano rouška.

Školní stravování

Všechny děti ve třídách, které mají prezenční výuku ve škole, jsou automaticky přihlášeny ke školnímu stravování. Pokud víte, že vaše dítě nebude navštěvovat školu během prezenční výuky,  je nutné stravu odhlásit dle běžných pravidel školního stravování u vedoucí školní jídelny. Telefonicky, emailem, případně portálem www.strava.cz

POZOR ZMĚNA Výdej stravy pro žáky na distanční výuce je umožněn každý den od 13:00 do 13:30 hodin.

 

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990