12. DUBNA NASTAL TEN SPRÁVNÝ ČAS, KDY DĚTI DO ŠKOLY MOHLY SE VRÁTIT ZAS! (článek pro RZ)

04 květen 2021

V dubnu jsme se dočkali - sice se jedná pouze o žáky I. stupně, ale i tak je to potěšující. Stanovené podmínky jsou jasné. Liché týdny chodí do školy třídy A, sudé týdny třídy B. Této střídavé prezenční výuce se říká rotační a je podmíněna testováním dospělých i žáků 2x týdně, které probíhá v pondělí a ve čtvrtek ráno. Každá paní učitelka má v době testování k ruce ještě asistentku pro výpomoc, ale samotné testy si provádějí děti samy. A zvládají to dobře, obavy ze stresu a zátěže dětí se nepotvrdily. V době, kdy vzniká tento článek, testy na naší škole ještě neodhalily žádného pozitivního žáka. Snad to tak bude i nadále. 

Malá škola byla na příchod žáků řádně připravena - zásobníky s dezinfekcí naplněny, povrchy ve třídách vyčištěny a paní školnice vyzdobila okna tříd barevnými květinami a motýly. Jen počasí nám ukázalo svou vrtkavou tvář. V době, kdy musíme hodně větrat, se rozhodlo být opravdu aprílové a začalo sněžit. Děti si proto do tříd braly, kromě povinných roušek, také bundy, pokud by jim byla zima. A i když jsou vyjma svačiny zahaleny v rouškách, užívají si, že mohou být konečně spolu.

Jedno z mnoha hygienických nařízení limituje setkávání tříd, a proto chodí žáci jednotlivých tříd na velké přestávky a obědy dle stanoveného harmonogramu. Funguje i družina, ačkoliv zájem o ni je v této době výrazně menší než za normálních okolností. 

Samozřejmě, že pokračuje distanční výuka pro žáky II. stupně a střídavě pro polovinu stupně I. Také nadále poskytujeme individuální konzultace pro žáky, kteří potřebují větší podporu. S prodlužující se dobou distančního vzdělávání takových žáků přibývá. Tento režim je náročný na organizaci i komunikaci všech zúčastněných stran. Je ovšem povzbuzující vidět, jak mnozí z těch, kteří sami doma školní povinnosti nezvládali, se s podporou pedagogů dokáží s překážkami poprat a úspěšně se vrátit do vzdělávacího procesu. 

Na závěr bych chtěla popřát našim deváťákům, aby se jim 3. a 4. května povedly přijímací zkoušky na střední školy. Opravdu to neměli jednoduché, protože ve své přípravě byli odkázáni na on-line výuku a povolené konzultace. Na druhou stranu na tom byli všichni v republice stejně a věříme, že i přes nepříznivé podmínky jsou připraveni dobře a že jim to vyjde!

Petra Peterková

Po uzávěrce tohoto textu vešlo v platnost rozhodnutí o návratu žáků II. stupně do škol, a to opět rotační formou.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990