Mapování vztahů v kolektivech 6. tříd

26 květen 2021

Ve třetím květnovém týdnu zavítal do naší školy Mgr. Petr Šolc, etoped navštěvující školy v Libereckém kraji. Tento odborník na mapování vztahů ve třídách se tentokrát zaměřil na druhostupňové třídy 6.A a 6.B. Každému z těchto kolektivů se věnoval samostatně.

Během celého programu, který trval dvě vyučovací hodiny, seděli žáci v kruhu. Po úvodním představení všech účastníků začaly rozehřívací hry (např. hra Drákula), pak následovaly aktivity na prohloubení vzájemných vztahů ve třídě, nastíněna byla také otázka kázně a dodržování třídních pravidel, která si žáci na začátku školního roku společně vytvořili. Do programu se samozřejmě zapojili i třídní učitelé uvedených tříd. Díky sezení si někteří žáci dokonce uvědomili, že některá rozpadlá přátelství ve třídě lze znovu navázat. Celý program skončil závěrečným zhodnocením, co je třeba zlepšit. 

Věříme, že setkání bylo nejen pro žáky, ale i učitele přínosem a dostaví se kýžené výsledky. Pan Šolc nás poctí během června svojí další návštěvou, aby zjistil, k jakým změnám v kolektivu případně došlo.

Mgr. Jakub Janata (za 6.A), Mgr. Eva Žižková (za 6.B)

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990