Desatero pro primární prevenci.

20 září 2021

Naše škola se zapojila do projektu podporovaném Ministerstvem školství a tělovýchovy Desatero pro primární prevenci.

Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů a je navržen tak, aby jej bylo možné využít i v případě distanční
výuky.
Jedná se  o edukativní program určený pro žáky druhého stupně ZŠ, který se zabývá klíčovými tématy primární prevence:

Užívání tabákových výrobků s názvem: Nekouřit je COOL!
Stalkingu s názvem: Umět se bránit je COOL!
Týrání a zneužívání dětí s názvem: Nebýt obětí je COOL!
Užívání návykových látek s názvem: Neexperimentovat je COOL!
Domácího násilí s názvem: Zastavit domácí násilí je COOL!
Alkoholismu s názvem: Nezačít je COOL!
Šikany s názvem: Postavit se šikaně je COOL!
Poruchy příjmu potravy s názvem: Přijmout se je COOL!
Sebepoškozování s názvem: Přijmout pomoc je COOL!
Nelátkových závislostí s názvem: Nebýt závislý je COOL!

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990