V PROSINCI ČAS VĚRU LETÍ! UŽ SE BLÍŽÍ POLOLETÍ!

29 prosinec 2021

Školní prosinec je rychlý, plný dětského těšení na Ježíška a na Vánoce vůbec. Ani letošní, poznamenaný covidem, nebyl výjimkou. Ale jedna změna tu přece jen byla. Nutnost neustále reagovat na vývoj situace. Některé třídy se ocitaly v karanténě, některé se postupně z karantény vracely. Zde probíhala distanční výuka, kterou už máme nacvičenou a to, co bylo před pár měsíci velkou výzvou, je dnes již rutinou. Jsou tu nicméně výzvy nové. Jednou z nich je hybridní výuka, která nás již také neminula. Realizuje se ve třídách, kde část žáků je ve škole a část doma v karanténě. Znamená to, že učitel se musí zároveň věnovat oběma skupinám - dětem ve třídě i on-line připojeným. Zajisté vás nepřekvapí, že tento systém je pro pedagoga na přípravu a realizaci velmi náročný. Častokrát si vzpomeneme na lehce obměněná slova klasika: “Tento způsob výuky zdá se mi poněkud nešťastný.” Ale pokud všichni spolupracují, dá se to zvládnout. Je potřeba kázeň žáků ve třídě, technická vybavenost a ukázněnost on-line připojených a dobrá vůle všech zúčastněných. Z mého pohledu to už je veliké pedagogické čarování, hlavně když nefunguje signál nebo cokoliv!

V prosinci se ve školách testovalo každé pondělí antigenními testy a pozitivních záchytů bylo mezi dětmi čím dál méně. Jenže covid zavítal mezi učitele, někteří onemocněli, někteří museli do karantény. Kdo mohl, suploval, zastupoval nebo vykrýval dohledy o přestávkách. A o svátcích klidu a míru jsme nestačili, my dospělí, ani přemýšlet! Byl to frmol! Velká absence v řadách pedagogického sboru byla hlavním důvodem, proč se pan ředitel rozhodl vyhlásit na 21. a 22. prosince ředitelské volno.

Navzdory covidu a složité situaci se v prosinci ve škole odehrály i pozitivní události. Jednou z potěšujících zpráv je, že opět po více než roční přestávce začal plavecký výcvik. Nyní se týká třetích tříd. Děti si vodní radovánky velice užívají a jsou moc šikovné. Druháci by se měli naučit plavat na jaře a všichni věříme, že nám to epidemiologická situace dovolí. Čtvrťáci se zapojili do projektu České spořitelny Abeceda peněz, který je zaměřen na finanční gramotnost, a v interaktivní hře se ponořili do světa správného hospodaření. Deváťáci připravili pro své malé spolužáky z 1. stupně Mikuláše, kde došlo v nejednom případě na zpytování svědomí a v každém případě na balíček s dobrotami. Ve školní družině se uskutečnily tradiční dílničky - děti si z papírových pytlíků vystříhaly hvězdu, navlékly korálkového anděla a ozdobily cukrovou polevou perníčky, které si hned snědly. Některé třídy se zapojily do projektu Ježíškova vnoučata a zpříjemnily tak vánoční svátky seniorům. V pondělí 20. prosince proběhly ve všech třídách besídky s rozdáváním dárečků a ochutnávkou rozličných druhů domácího cukroví. 

Tento článek píšu na sklonku roku 2021. Jsem ráda, že škola funguje a že přes všechna opatření a rychlé změny zůstává školní dětský svět přímočarý a nekomplikovaný, nebo alespoň méně komplikovaný než ten náš dospělácký.

Do nového roku nám všem za nás všechny z rychnovské školy přeji pevné nervy, nadhled, štěstí a hlavně ZDRAVÍ, ZDRAVÍ A JEŠTĚ JEDNOU ZDRAVÍ!

 

Petra Peterková

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990