Projekty

Již několik let naše škola spolupracuje s nadací Dobrý anděl. Motivací zapojit se do charitativních aktivit nebyla pouze chuť pomoci konkrétním lidem, ale také snaha vést děti k vnímavosti vůči problémům druhých a k tomu, že pomoc druhému nás samotné obohacuje – dobrý pocitem. Chceme dětem ukázat, že pomáhat se dá různými způsoby - třeba nakreslením obrázku, složením básničky nebo upečením perníčků. A že i drobná pomoc má smysl.

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Jedná se o aktivitu, která slouží primárně pro doplnění vzdělávacích ztrát způsobených distanční výukou v hlavních předmětech a je určen především pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Rozhodnutí o poskytnutí podpory v podobě doučování a výběr žáků je v kompetenci ředitele školy.

Naše škola bude doučování žáků realizovat od 27. 9. do 20.12. 2021

Bližší informace obdržíte od třídních učitelů nebo učitelů konkrétních předmětů.

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990