Výstava prací žáků ZŠ Rychnov

Vážení rodiče,

součástí Rychnovských kulturních dnů měla být i venkovní výstava výtvorů vašich dětí na téma Zajímavé budovy Rychnova. 

Vzhledem k počasí se venkovní výstava realizovat nedala. Ve spolupráci s městským úřadem jsme se rozhodli umožnit vám shlédnout dílka vašich ratolestí v přísálí Besedy. Pořádáme výstavu, kterou můžete navštívit od 7. 6. do  24. 6. vždy v pondělí a středu od 15.00 do 17.00.

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

ve středu 6. 4. 2022 se na naší škole konají třídní schůzky.

Pro I. stupeň od 16:00 hodin

Pro II. stupeň od 17:00 hodin

Vedení školy

Změna cen jídel v MŠ od 1. 4. 2022

UPOZORNĚNÍ

Od 1. 04. 2022 se mění ceny jídel v mateřské škole

Změnu výše měsíčních záloh proveďte nejpozději do:  20.4. 2022.

 

Děkuji

Vedoucí školní jídelny: Magdalena Dostálová  16.3. 2022

Projekty

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení rodiče a přátelé školy,

srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 8. 3. 2022 od 13.00 do 16.00 hodin.

Budete moci shlédnout prostory obou školních budov. Vašimi průvodci budou žáci 9. tříd.

K dispozici vám bude i učitelský sbor a vedení školy.

Prosíme o dodržování platných epidemiologických opatření.

 

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k velké absenci mezi pedagogy již nejsme schopni zajistit prezenční výuku. 

2.stupeň přechází od středy 19. 1. do  pátku 28. 1. na distanční výuku. Ta bude zajištěna v omezeném rozsahu, dle zdravotních možností jednotlivých vyučujících. Sledujte prosím informace v Google učebnách.

Děti na distanční výuce (pokud nejsou v karanténě) si mohou chodit pro obědy v době od 11:00 - 11:45 hod. Pokud o oběd nemáte zájem, je nutné ho odhlásit u vedoucí školní jídelny.

1. stupeň nadále chodí do školy prezenčně.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Dle mimořádného opatření MZ testování žáků ve školách v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 bude probíhat 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Od 17. ledna 2022 se testuje 1x týdně - každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu
pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li
dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho
příchodu.

I v novém roce 2022 spolupracujeme s laboratoří SPADIA. V případě, že výsledek preventivního antigenního testu je pozitivní, žák se ihned podrobí konfirmačnímu RT-PCR testu, který předáme laboratoři.

Zákonný zástupce je povinnen pozitivně otestovaného žáka ve škole bezodkladně vyzvednout a škole povinně nahlásit výsledek RT-PCR testu.

V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu se škola neprodleně spojí s KHS.

 

Ředitelské volno

Vzhledem ke složité personální situaci, v níž se škola momentálně nachází, vyhlašuji ve dnech 21. 12. a  22. 12. ředitelské volno.

Na ředitelské volno navazují  od 23. 12. do 2. 1. vánoční prázdniny.

Důvodem ředitelského volna je značná absence pedagogů v souvislosti s onemocněním Covid 19 či karanténou. 

 

V pondělí 20. 12. proběhne ráno testování žáků (antigenními testy), následně výuka a vánoční besídky. Podrobnější informace k tomuto dni se dozvíte od třídních učitelů.

Klidné, pohodové Vánoce a pevné zdraví

Ředitel ZŠ a MŠ 

Mgr. Marek Zikl

Karanténa tříd 6.B a 5.B

KARANTÉNA TŘÍD 6.B a 5.B

Tyto třídy z důvodu kontaktu s pozitivně testovanou osobou (COVID 19) jsou v karanténě a na distanční výuce.

Obě třídy podstoupí PCR testování:

6.B - čtvrtek 25.11.2021 v 7:00 hodin na velké škole

5.B - neděle 28.11.2021 ve 14:00 hodin na velké škole

V příloze najdete informace z KHS.

 

Country tance

V pondělí 18.  a úterý 19. října nás po dvouleté přestávce navštívil se svým programem zkušený lektor country tanců pan Miroslav Procházka.

V kulturním sále Besedy se v těchto dnech vystřídaly všechny třídy 1. stupně. Děti tančily s vervou a nadšením - kvapík, vláček, bránu a další zábavné tanečky v rytmu country. 
Jak jim to šlo, si můžete prohléhnout v přiložené fotodokumentaci.
Strana 1 z 5

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990