1.A podnikla v úterý 14. 6. turisticko-přírodovědnou vycházku na Rádlo. Cílem bylo pozorovat na chráněné louce právě kvetoucí prstnatec májový, Fuchsův a také suchopýr. Prstnatců v této lokalitě ubývá, a to především kvůli klimatickým změnám a suchu. Letos všechny tři druhy rostlin vykvetly, a tak jsme se i my jejich krásou mohli pokochat. Cestou jsme si zahráli několik her a tím utužili naše školní kamarádství. Zároveň jsme se naučili, jak se máme v chráněné oblasti chovat. Všem milovníkům přírody tuto vycházku vřele doporučujeme.                                                 

Mgr. Hana Zemínová

Ve čtvrtek 2. června se uskutečnil pátý ročník tradičního atletického závodu naší školy – RAŠTu (Rychnovského atletického školního trojboje). Letos nám vyšlo i skvělé počasí. 

V úterý 31. 5. 2022 proběhl pro děti ze třetích tříd v rámci učiva prvouky projekt nazvaný Lesní svět. Celá akce se konala pod záštitou Centra ekologické výchovy v Jablonci n. N., konkrétně pod vedením jeho lektorky, paní Venduly Palatové, která dětem umožnila nahlédnout do tajemství jednotlivých rostlinných pater v lese nedaleko rychnovského nádraží. Děti při skupinových aktivitách samostatně poznávaly různé druhy lesních rostlin, stromů, hmyzu i drobných živočichů. Krásné slunečné počasí nám přálo. Paní lektorce děkujeme za dvě zajímavé hodiny, které v přírodním terénu uběhly až příliš rychle.

Mgr. Eva Přibylová, Mgr. Radim Podrazký

Dokážu to, i když...

Ve středu 15. 6. se pro obě 8. třídy uskutečnil workshop přibližující zdravým lidem úskalí života handicapovaných lidí.

Formou praktických ukázek a interaktivních cvičení si žáci vyzkoušeli aktivity simulující některé z tělesných či mentálních omezení – ztrátu zraku, omezenou hybnost a pohyb na kolečkovém křesle, sluchové postižení a duševním či mentální omezení.

Mgr. Radka Houfková, Mgr. Petr Janda

Ve středu 8. 6. 2022 se devátá třída vypravila do turnovského Muzea Českého ráje. Exkurze byla završením výuky přírodopisu, který je v devítce zaměřen na geologii. Žáci absolvovali prohlídku expozice drahokamů a vývoje života, zhlédli makety pravěkých organizmů a na ukázkách si zopakovali poznávání základních typů hornin.

Dále jsme nahlédli do expozice věnované horolezectví, které je s lokalitou Českého ráje neodmyslitelně spjato. Naší pozornosti neunikla také výstava šperků.

Na závěr si žáci prohlédli výstavu Luminiscence, věnovanou přírodním i umělým světélkujícím objektům.

Mgr. Radka Houfková

V pátek 27. 5. 2022 se děti z turistického a šachového kroužku zúčastnily odpolední exkurze do Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou pod vedením p. uč. Hany Zemínové a Radima Podrazkého. Pro turistický kroužek to byla závěrečná akce školního roku. Společně jsme se chtěli vydat do Jablonce pěšky, pro nepřízeň počasí jsme však museli zvolit cestu autobusem.

Prohlídka stálé expozice v muzeu byla zajímavá. S průvodcem děti vyplňovaly pracovními listy, které všechny zvládly a tajenku vyluštily. Přitom poznávaly nejrůznější skleněné předměty, které se na Jablonecku vyráběly, nebo ještě vyrábějí. K vidění byly i krásné skleněné šachy s rozehranou partií. Poté si děti mohly v tvořivé dílně vyrobit nějakou skleněnou drobnost - korálkový náramek či náhrdelník.

Výlet do království knih

V pátek 22. 4. 2022 se chlapci a dívky z kroužku šachu vydali na svou první poznávací akci, na exkurzi do Krajské vědecké knihovny v Liberci pod vedením p. uč. R. Podrazkého. Předtím, než si měli možnost zahrát s obřími šachy, si s paní průvodkyní prošli celou knihovnu, formou hry se učili v ní orientovat. Hledali v regálech knihy a úspěšně je nacházeli. Nakonec sehráli několik partií na ochozu před hudebním oddělením knihovny, v jejím nejvyšším patře, a ještě stihli i občerstvení.

Mgr. Radim Podrazký

Ve středu 1. června na Den dětí uspořádali tělocvikáři pro žáky 2. stupně sportovní den. Každá třída nominovala své zástupce do jednotlivých klání. Soutěžilo se v přehazované, vybíjené, florbalu, pálkované a nechyběl ani test obratnosti (přenášení pingpongového míčku na lžíci). Třídy soutěžily systémem každý s každým, což se mohlo jevit jako nevýhoda pro mladší ročníky, ale nutno podotknout, že výkony šesťáků a sedmáků rozhodně nezůstávaly pozadu. O tom svědčí i dílčí vítězství 6.A hned ve dvou disciplínách – v pálkované a ve florbalu, při kterém jim soupeři nedokázali vstřelit ani jeden gól.

8.A na exkurzi v Praze

Ve středu 8. 6. jsme se  vypravili na literárně-historickou exkurzi do Prahy. Začali jsme na Václavském náměstí, poté jsme prošli ulicí Vodičkovou na Karlovo náměstí k radnici. Téměř "vyhlídkovou" tramvají č. 22 jsme projeli po Národní, přes Vltavu na Malou Stranu a dále na Hrad. V zahradách jsme posvačili a podívali se na polední výměnu hradní stráže. Dále jsme pokračovali klasicky Nerudovou ulicí kolem kostela sv. Mikuláše směrem ke Karlovu mostu. Na Staroměstském náměstí jsme se pokochali orlojem, spočítali bílé kříže po popravě v roce 1621 a přes Ungelt pokračovali k Prašné bráně a kolem Obecního domu přímo k metru.

Moc děkujeme za velmi zajímavý výklad naší průvodkyni, paní vychovatelce Zdeně Fantyšové.

Mgr. Martina Dvořáková

Dne 2. 6. 2022 se uskutečnilo krajské finále na atletickém stadionu v Turnově. Naši školu reprezentovalo 7 žáků. Nejlepšího výsledku dosáhla Ella Kobzová, která obsadila 10. místo v kategorii 1. ročník dívky. Z dalších výsledků: Abbie Jakubcová - 14. místo 2. ročník dívky, David Binder – 15. místo 2. ročník chlapci. Ostatní reprezentanti: Josef Zasche a Tomáš Zurynek - 4. ročník chlapci, Amálie Sýkorová a Magdaléna Součková – 4. ročník dívky. Žáci ze 4. ročníků se zúčastnili ještě soutěže družstev, kde obsadili 8. místo. Naši žáci zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci v krajském finále.

Mgr. Petr Janda

Strana 1 z 14

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990