Zájmové kroužky

Masopustní dopoledne si děti z turistického kroužku užily v sobotu 19. února, na sklonku jarních prázdnin. Oblečeni v maskách jsme ráno odjeli autobusem do Hutě. Zde jsme se zúčastnili masopustního průvodu. Prošli jsme vesnicí a průvod zakončili v místní hasičské zbrojnici, kde jsme ochutnali připravené dobroty. Děti si pochutnaly na koblihách, dospěláci na jitrnicích a guláši. Domů jsme se vypravili až v odpoledních hodinách. Na autobus jsme museli dojít přes kopec do blízkého Pěnčína. Ani silný vítr nás neodradil a i cestu k autobusu jsme si užili. 

Mgr. Hana Zemínová

Po delší době karantén, izolací a nemocí se konečně turistický kroužek vydal na výlet. Za slunečného počasí jsme v sobotu 12. 2. dojeli autobusem na Vrkoslavice a odtud se vydali pěšky přes Petřín na Dobrou Vodu. Po krátké svačině u vyhlídky jsme si užili klouzání a zimní radovánky.

V pátek 3. 12. se malí turisté vydali na večerní výlet. Autobusem jsme ještě za světla dojeli do Železného Brodu, kde jsme u Jizery nakrmili divoké kachny. Přilétli i holoubci, ale my jsme byli připraveni a krmení měli dostatek.

Každé úterý si s dětmi hrajeme na jogínky. Na začátku hodiny máme krátkou relaxaci, při které čtu dětem jogátky - pohádky. Děti se učí jednoduchý pozdrav slunce a další veselé cviky zvířátek, kytiček apod. Na závěr hrajeme hry nebo se děti masírují pomocí míčku. 

Mgr. Šárka Levová

Od října 2021 se po delší době rozběhly kroužky florbalu pro žáky I. a II. stupně v hale Beseda. Žáci 1. až 5. ročníku se scházejí každé úterý po 14. hodině a žáci 6. až 9. ročníku každý čtvrtek po 14. hodině. Mladší žáci, kteří se s tímto sportem teprve seznamují, zkouší florbalové dovednosti jako vedení míčku, přihrávky, střelbu na branku a samozřejmě nechybí hra na dvě branky. Starší žáci, kteří jsou již s florbalovými dovednostmi seznámeni, mají hlavně herní průpravu, kterou obohacujeme dalšími dovednostními soutěžemi.

Mgr. Petr Janda

Strana 1 z 3

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990