Zájmové kroužky

Od října 2021 se po delší době rozběhly kroužky florbalu pro žáky I. a II. stupně v hale Beseda. Žáci 1. až 5. ročníku se scházejí každé úterý po 14. hodině a žáci 6. až 9. ročníku každý čtvrtek po 14. hodině. Mladší žáci, kteří se s tímto sportem teprve seznamují, zkouší florbalové dovednosti jako vedení míčku, přihrávky, střelbu na branku a samozřejmě nechybí hra na dvě branky. Starší žáci, kteří jsou již s florbalovými dovednostmi seznámeni, mají hlavně herní průpravu, kterou obohacujeme dalšími dovednostními soutěžemi.

Mgr. Petr Janda

Scházíme se každé úterý odpoledne. Děvčata si osvojují základy gymnastického čtyřboje – akrobacii, přeskok, kladinu a hrazdu. Postupně nacvičujeme jednotlivé prvky a sportovní sestavy. Tak jako v minulých letech se připravujeme na školní přebor ve sportovní gymnastice, a pokud situace dovolí, zúčastní se vítězky školního kola i okresního přeboru.

Radka Houfková

Po loňské přestávce jsme se opět mohli pustit do atletění. Scházíme se každou středu od 16 do 17 hodin ve školní tělocvičně. Navázali jsme na spolupráci s Českým atletickým svazem. Dbáme na všestrannost a všeobecný pohybový rozvoj formou her a motivačních cvičení.

Malí turisté se v sobotu 6. 11. vydali na pěší výlet do blízkého Jablonce. Vyšli jsme od školy za pěkného, slunečného počasí. Došli jsme na Dobrou Vodu, kde nás zahalila mlha, a odtud se vydali lesní cestou k lávce.

Turistický kroužek zahájil svoji činnost v sobotu 2. 10. výletem na rozhlednu na Prosečském hřebeni. Ačkoliv bylo ráno zatažené, sluníčko nás přivítalo již v Lukášově, kam jsme dojeli MHD, a provázelo nás celý den. Z rozhledny jsme pokračovali po Prosečském hřebeni až do Vratislavic.

Strana 2 z 2

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

  • Ředitelna +420 604 203 451
  • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
  • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
  • Klubík +420 731 129 550
  • Mateřská škola +420 739 035 707
  • Školní jídelna +420 733 745 990