Žákovský parlament

26 prosinec 2021

ŠKOLNÍ PARLAMENT

 • Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i pedagogům, je prostředkem pro přenos informací a rozvíjení spolupráci mezi všemi třídami.
 • Členové ŠP jsou voleni svými spolužáky a studenty na začátku školního roku.
 • Svoji funkci zastávají v příslušném školním roce.
 • V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků a studentů odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu.
 • Každý člen ŠP má za povinnost pravdivě informovat své spolužáky a studenty o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.
 • ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování je v pravomoci ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy a vedení školy bude respektovat.
 • Členové ŠP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí se na řešení problémů školy.
 • Kompetence ŠP
 • parlament může vznášet dotazy týkající se školních záležitostí
 • podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení
 • informovat o připomínkách týkajících se chodu školy vedení školy, ta připomínky projedná a zpětně informuje o závěrech a možnostech řešení
 • podílet se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči
 • pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnost
 • Pravidla chování v parlamentu:
 • Jsme součástí jednoho týmu.
 • Nebojíme se vyjadřovat své názory.
 • Respektujeme názory všech i mladších spolužáků.
 • Snažíme se řešit všechny školní problémy.
 • Snažíme se o lepší atmosféru ve škole.
 • Zúčastňujeme se všech schůzek parlamentu

 

Pedagog - Mgr. Martina Dvořáková

Zástupci tříd: školní rok 2023/2024

4.A – H. Daníčková, J. Hrubý         4.B – Š. Durda, S. Škubníková

5.A - T. Růžová, P. Turczyniak        5. B – A. Zemler, K. Štekrová

6.A – N. Juhazsová, T. Zurynek      6. B – J. Koucký ,  Z. Bursová

7.tř - J. Nosek, B. Papay

8.A – M. Weinert, M. Nigrinová       8. B - L. Pivrnec, M. Novotná

9. A - E. Malá, D. Weiss                      9.B - B. Vavrošová, L. Kovář   

 

Školní parlament se schází 6x během školního roku.

Školní rok  2023/24 – 9. říjen, 11. prosinec, 5. únor, 8. duben, 27. květen

Pondělí 4. VH

 

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

 • Ředitelna +420 604 203 451
 • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
 • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
 • Klubík +420 731 129 550
 • Mateřská škola +420 739 035 707
 • Školní jídelna +420 733 745 990