Žákovský parlament

26 prosinec 2021

ŠKOLNÍ PARLAMENT

 • Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i pedagogům, je prostředkem pro přenos informací a rozvíjení spolupráci mezi všemi třídami.
 • Členové ŠP jsou voleni svými spolužáky a studenty na začátku školního roku.
 • Svoji funkci zastávají v příslušném školním roce.
 • V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků a studentů odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu.
 • Každý člen ŠP má za povinnost pravdivě informovat své spolužáky a studenty o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.
 • ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování je v pravomoci ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy a vedení školy bude respektovat.
 • Členové ŠP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí se na řešení problémů školy.
 • Kompetence ŠP
 • parlament může vznášet dotazy týkající se školních záležitostí
 • podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení
 • informovat o připomínkách týkajících se chodu školy vedení školy, ta připomínky projedná a zpětně informuje o závěrech a možnostech řešení
 • podílet se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči
 • pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnost
 • Pravidla chování v parlamentu:
 • Jsme součástí jednoho týmu.
 • Nebojíme se vyjadřovat své názory.
 • Respektujeme názory všech i mladších spolužáků.
 • Snažíme se řešit všechny školní problémy.
 • Snažíme se o lepší atmosféru ve škole.
 • Zúčastňujeme se všech schůzek parlamentu

 

Pedagog - Mgr. Martina Dvořáková

Zástupci tříd: školní rok 2021/2022

 1. A - N. Juhaszová,V.Hádek           4. B - A.Sýkorová,D.Voronič
 2. A – A.Kořínková, J.Zikl               5. B – B.Papay, J. Nosek
 3. A - M. Weinert, M. Nigrínová      6. B – J.Gottwald, M.Novotná
 4. A - R.Kalina, M.Horáková            7. B - L. Kovář, B. Vavrošová
 5. A – J. Kovář, N. Kubinová          8. B – O. Šantavý, J. Miko
 6. – S. Mocko, E. Plaňanská

 

Školní parlament se schází 6x během školního roku.

Školní rok  2021/22 – říjen, prosinec, únor, duben, červen

(vždy první pondělí v měsíci, 5. vyučovací hodinu)

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

 • Ředitelna +420 604 203 451
 • Sborovna I. stupně +420 731 129 715
 • Sborovna II. stupně +420 731 129 808
 • Klubík +420 731 129 550
 • Mateřská škola +420 739 035 707
 • Školní jídelna +420 733 745 990